kredyty bez bik

?wiatowy tydzie? przedsi?biorczo?ci

Od 16 do 22 listopada 2009 w ramach obchodów ?WIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSI?BIORCZO?CI realizowanego w ramach projektu „OTWARTA FIRMA” w dniach 16 – 22 listopada w naszej szkole uczniowie klasy 3 a organizuj? projekt „Kolorowy zawrót g?owy”.

W ramach tego projektu uczniowie naszej szko?y zostan? zapoznani z oddzia?ywaniem kolorów i ich wp?ywem na osobowo??, samopoczucie i sposób odbierania przez otoczenie.

Og?aszamy równie? konkurs na najbardziej kolorow? uczniowsk? klas?. Uczniowie w danym dniu za swój kolorowy ubiór b?d? otrzymywa? punkty wg punktacji:

Bluzka, koszulka – 1punkt
Spodnie – 1punkt
2 dodatki typu torebka, kolczyki, korale – 1punkt


KOLORY POSZCZEGÓLNYCH DNI:

Poniedzia?ek – czerwony
Wtorek – niebieski
?roda – ?ó?ty
Czwartek – zielony
Pi?tek – fioletowy

Zdobyte punkty b?d? przeliczane na ilo?? uczniów danej klasy obecnych w danym dniu.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w konkursie.