Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim - Strona główna


Image

Aktualności

Image

Składanie podań

Drodzy Gimnazjaliści!

W związku z zbliżającym się terminem składania podań do szkół ponadgimnazjalnych, zamieszczamy wzór wniosku o przyjęcie do naszego liceum.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUMImage

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży naszego Liceum

Od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szczególnych uzdolnieniach i osiągnięciach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z terenu Województwa Podkarpackiego mają możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski za pośrednictwem organów prowadzących szkoły trafiają do Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Œrodki na stypendia pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


Image

Dzień Języka Niemieckiego w Gimnazjum nr 2 w Ropczycach

Niemiecka uczennica Karla Fischbacher z Garmisch-Partenkirchen, która w roku szkolnym 2013/14 w ramach projektu wymiany kulturalnej AFS mieszka w Sędziszowie Młp. i uczęszcza do klasy I BF naszego liceum, została zaproszona do udziału w "Dniu Języka Niemieckiego" w Gimnazjum nr 2 w Ropczycach.

Tradycyjnie w maju uczniowie klas drugich lub trzecich gimnazjum prezentują projekty edukacyjne, które tworzyli zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w różnych zespołach przedmiotowych pod opieką nauczycieli.


Image

Matury 2014, język polski i matematyka w obiektywie

5 maja o godz. 9.00 w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Na pierwszy ogień poszedł język polski w drugi matematyka. Uczniowie mieli 170 minut na rozwiązanie testów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zobacz galerię fotografii.Image

Uroczystość pożegnania maturzystów w sędziszowskim ogólniaku.

Zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego, podobnie jak w całej Polsce, w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 25 kwietnia 2014 roku miała miejsce uroczystość pożegnania maturzystów.

Ze względu na bogaty program, w tym dniu odbyło się tylko pięć lekcji. Po ich zakończeniu społeczność szkolna z pocztem sztandarowym szkoły uczestniczyła we Mszy Œwiętej w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Gac koncelebrujący nabożeństwo z ks. Ryszardem Potyrałą, kierował do maturzystów wiele ciepłych słów i wskazówek na czas egzaminów i nowy etap dorosłego życia.Image


Image

Polsko-Niemiecka Wymiana Szkolna - ciąg dalszy

Kolejne spotkanie uczniów sędziszowskiego LO z młodzieżą z Meldorfer Gelehrtenschule zaplanowane jest na 04.-11.09.2014. Będzie to druga wizyta sędziszowskich uczniów w niemieckiej szkole w Meldorf nad Morzem Północnym. Tradycyjnie, polscy uczniowie będą goszczeni w domach niemieckich kolegów i z nimi będą uczęszczać na zajęcia lekcyjne.Image

Gra o studia

3 kwietnia 2014r. odbyło się w naszym Liceum spotkanie uczniów klas I c i I de z panią mgr Sylwią Banaś, sekretarzem Katedry Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Grupa 20 uczniów wzięła udział w I etapie Ponadgimnazjalnego Konkursu Prawnego "Gra o studia". 20 uczestników musiało zmierzyć się z testem, którego pytania dotyczyły w głównej mierze zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pięcioro uczniów z najwyższymi wynikami weźmie udział w II etapie - ustnym. Na najlepszych czekają cenne nagrody, a także możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za studia, o ile wybiorą któryś z kierunków proponowanych przez WSiZ. Było to już drugie spotkanie, wynikające z umowy podpisanej między uczelnią a naszym Liceum.Image

Warsztaty lotnicze!

3 kwietnia 2014 r. uczniowie klasy 1bf i 1a z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. wzięli udział w "Warsztatach lotniczych" organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykłady, prezentacje oraz najciekawsze fakty związane z funkcjonowaniem rynku przewozów lotniczych przedstawiali studenci koła naukowego Aviation Management Club. Poruszane zagadnienia dotyczyły struktury organizacyjnej lotnisk, charakterystyki największych lotnisk europejskich, linii lotniczych Cargo( czyli lotnictwa i logistyki) oraz wymagań jakie musi spełnić przyszła stewardesa. Na zakończenie krótko został zaprezentowany kierunek Aviation Management. Część prelekcji i prezentacji odbywała się w języku angielskim. W trakcie warsztatów uczniowie sędziszowskiego liceum odpowiadali na pytania konkursowe (także w języku angielskim) przygotowane przez organizatorów, za co byli nagradzani upominkami. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.Image

Przegląd talentów w Dębicy

W dniu 2.04.2014 r. młodzież z Licealnego Teatru Muzycznego wzięła udział w XII Rejonowym Przeglądzie talentów, przedstawiając dwa fragmenty musicalu "Aladyn". W wyniku obrad jury przyznało naszej szkole IIII miejsce w kategorii ogólna prezentacja szkoły i I miejsce w kategorii taniec!Image

"Miłość mi wszystko wyjaśniła"

Od godziny 9:00 zacięcie przygotowujemy się do naszego występu. Gitara już nastrojona, muzycy na swoich pozycjach, dziewczyny ćwiczą głosy, a recytatorzy trenują podawanie mikrofonu… Na długiej przerwie, gdy uczniowie zaczęli się gromadzić na hali widowiskowo-sportowej, uświadomiliśmy sobie, że należy spojrzeć prawdzie w oczy …Odważni jak lwy stanęliśmy przed społecznością szkolną, aby uczcić rocznicę śmierci naszego Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II.Image

Podziękowanie

Organizatorzy międzynarodowego spotkania w Polsce "Gastronomic Wonders through Europe" składają ogromne podziękowania wszystkim Rodzinom, które podjęły się goszczenia uczniów z Turcji, Belgii, Litwy i Portugalii. Wiemy, że bez Państwa pomocy spotkanie to byłoby niemożliwe.

Ogromnie dziękujemy!!!Image

Comenius w Polsce

W dniach 17-22.03.2014 w ramach projektu „Gastronomic Wonders through Europe” odbyło się w Polsce trzecie spotkanie międzynarodowe z uczniami Litwy, Belgii, Turcji i Portugalii. Goście przybyli na lotnisko Jana Pawła II w Krakowie, gdzie oczekiwali ich uczniowie sędziszowskiego LO oraz opiekunowie Pani prof. Anna Dziura i Pani prof. Aldona Homa.

Poznawanie kulinarnych cudów Polski goście zaczęli od zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce oraz noclegu w kopalni w Komorze Słowackiego na głębokości 130 m.Image

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W SĘDZISZOWSKIM OGÓLNIAKU

21 marca 2014 r. upłynął w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. jako „Dzień Otwartych Drzwi”. Ten wyjątkowy pierwszy Dzień Wiosny, na długo zapewne pozostanie w pamięci nie tylko naszej szkolnej społeczności, ale też gości, którzy w tym dniu mieli okazję przebywać w naszym liceum. Był to bowiem ostatni dzień pobytu w naszej szkole młodzieży i jej opiekunów z Belgii, Litwy, Portugalii i Turcji, którzy w ramach realizacji projektu Gastronomic Wonders Through Europe od tygodnia przebywali w Polsce. Odwiedzający więc nasze liceum gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć pracę szkoły w tym zakresie.


Image

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY NORMALIZACYJNEJ

Dnia 18 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet Normalizacyjny, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Starosta Rzeszowski. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
Image


Image

Konkurs ekologiczny dla uczniów Gimnazjów z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

"Globalne zagrożenia środowiska naturalnego".

14 marca 2014 roku Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. było organizatorem Konkursu Ekologicznego kierowanego do uczniów Gimnazjów z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Konkurs poświęcony tematyce ekologicznej od ubiegłego roku zastąpił sesje naukowe, które przez jedenaście lat organizowano corocznie początkiem wiosny. W bieżącym roku gimnazjaliści mieli do rozwiązania tematyczny test, który obejmował zagadnienia ekologiczne z elementami chemii, biologii czy geografii. Przebiegał on pod hasłem „Globalne zagrożenia środowiska naturalnego”. W konkursowych zawodach wzięli udział uczniowie z pięciu gimnazjów z: Iwierzyc, Wielopola Skrzyńskiego, Ocieki, Ropczyc i Sędziszowa Młp. Młodzież przybyła do szkoły pod opieką nauczycieli, odpowiednio p. Jolanty Franczyk, Magdaleny Miś, Grzegorza Wiktora, Małgorzaty Sąsiadek i Aleksandry Wojton. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy, najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody a wszystkich uhonorowano skromnymi pamiątkami. Dyrektor szkoły p. Lucyna Doroba dziękując wszystkim za udział i przygotowanie wręczyła nagrody; za pierwsze miejsce – Mateuszowi Zielińskiemu z Gimnazjum w Ociece, za drugie miejsce – Aleksandrze Urbanek z Gimnazjum nr 1 w Ropczycach, a za trzecie miejsca Joannie Œwistak z Gimnazjum nr 1 w Ropczycach oraz Rafałowi Tomaka z Gimnazjum w Sędziszowie Młp.


Image

Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny musical pt. Aladyn. Dla wszystkich chętnych przewidzieliśmy następujące terminy:

  • Najbliższa sobota tj. 15.03.2014 r. godz. 18.00
  • Niedziela tj. 16.03.2014 r. godz. 15.00 i 18.00

Kolejne seanse: 22.03.2014 r. godz. 18.00 oraz 23.03.2014 r. o godz. 15.00 i 18.00

Wszelkie informacje i rezerwacja biletów pod numerem telefonu: (17) 22 16 112 oraz w sekretariacie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

Zachęcamy również do przeglądnięcia fotorelacji z premiery ! Autorem zdjęć jest Pan Karol Ignas.


Image

Sukces Licealistów z Sędziszowa podczas finału I Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego "Mistrzowie Statystyki"

W dniu 10 marca 2014 roku uczennice klasy IC w ramach realizacji projektu uczniowskiego z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zorganizowały po raz pierwszy Dzień Mężczyzn w naszej szkole. Na drzwiach szkoły oraz na gazetce znalazły się życzenia dla Panów pracujących i uczących się w naszej szkole. Każdy mężczyzna został poczęstowany słodyczami.


Image

DZIEŃ MĘŻCZYZN w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.

W dniu 10 marca 2014 roku 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia wzięło udział w finale I Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki”. Organizatorami konkursu były Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem I Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki” była popularyzacja zagadnień i metod badań statystycznych oraz rozwój analitycznego myślenia wśród młodzieży. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe zespoły uczniów.


Image

Konkurs językowy "MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

W dniu 25 lutego 6 uczniów naszej szkoły (Barbara Zegar 1a, Małgorzata Bodziany 1bf, Filip Kloc 2af, Bartłomiej Stadnik 2af, Anna Bajorska 2b, Aneta Szczepan 2cd) wzięło udział w konkursie językowym "MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO", organizowanym przez kolbuszowskie Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara. Test odpowiadał egzaminowi z języka angielskiego na poziomie FCE (First Certificate in English). Zadania konkursowe obejmowały zdolność rozumienia tekstów pisanych i słuchanych oraz umiejętności leksykalno-gramatyczne, w których uczniowie musieli wykazać się znajomością słownictwa i gramatyki języka angielskiego.


Image

Maturzyści na Targach Edukacyjnych w Rzeszowie

W dniu 5 marca 2014 r. tegoroczni maturzyści z Sędziszowskiego Liceum wzięli udział w IX Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon. Uczestnicy wyjazdu w trakcie zwiedzania mogli zapoznać się z ofertą ponad 100 wystawców, wśród których znalazły się renomowane uczelnie wyższe z całego kraju oraz zagranicy, szkoły policealne, wydawcy edukacyjny, internetowe portale edukacyjne. Zainteresowani uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat egzaminu maturalnego z matematyki, podczas których przedstawione zostały najczęściej pojawiające się typy zadań otwartych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Psycholodzy natomiast pomagali wszystkim niezdecydowanym osobom w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych, określeniu kierunku kształcenia i wyborze uczelni, a także wyborze zawodu.

Wszystko to na pewno sprawi, że decyzje jakie będą podejmować uczniowie w najbliższym czasie, dotyczące dalszego kształcenia będą bardziej przemyślane i dojrzałe.


Image

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Humaniści z LO w Sędziszowie wzięli udział w sesji naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

20 lutego uczniowie LO uczestniczyli w sesji naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Języka Polskiego oraz Rzeszowski Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.


Image

Uczniowie LO z Sędziszowa z wizytą na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

W dniu 14 lutego 2014 roku grupa kilkunastu uczniów Sędziszowskiego Liceum uczestniczyła w XXI Seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej i Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wśród uczniów biorących udział w Seminarium byli tegoroczni maturzyści z klas 3b, 3f i 3e, dla których udział w tych zajęciach był świetną powtórką przed egzaminem maturalnym z chemii, oraz uczniowie zainteresowani naukami matematyczno-przyrodniczymi z klas 1a, 1c.


Image

Walentynki 2014

W dniu 14 lutego 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. uczniowie klasy I C zorganizowali na terenie szkoły POCZTĘ WALENTYNKOWĽ. Do przygotowanej skrzynki pocztowej uczniowie mogli składać życzenia dla swoich Walentynek i Walentych. W dniu Œwiętego Walentego wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali czerwone serca - naklejki oraz życzenia walentynkowe w języku polskim i angielskim. Rozdano karty walentynkowe wśród uczniów i nauczycieli. Wychowawca klasy II B mgr Aldona Homa z uczniami przygotowali okolicznościową audycję przez szkolny radiowęzeł poświęconą genezie święta. Przekazano również życzenia walentynkowe dla całej szkolnej społeczności.

Dzień Œwiętego Walentego w naszej szkole upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.


Image

"Piosenka w Meloniku" z Renatą Przemyk

10 lutego b.r. młodzież z naszego liceum wzięła udział w IV Podkarpackim Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku”, organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury. Przesłuchania, które w tym roku zgromadziły ponad 90 uczestników, odbyły się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego. Młodzi artyści prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych (13-15 lat, 16-18 lat, powyżej 19 lat), a ich zmaganiom ze scenom przyglądała się znana polska piosenkarka i kompozytorka Renata Przemyk. Poza nią młodzież oceniały: Magdalena Skubisz, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, oraz Elżbieta Lewicka, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Rzeszów.


Image

Comenius w Turcji

W dniach 12-18.01.2014 w ramach projektu „Gastronomic Wonders through Europe” młodzież sędziszowskiego LO wzięła udział w drugim międzynarodowym spotkaniu z uczniami z Litwy, Belgii, Turcji i Portugalii. Tym razem spotkanie odbyło się w Turcji, w szkole średniej w Kirsehir, 140 km na wschód od Ankary.

Nasze liceum reprezentowały uczennice klasy II AF Małgorzata Chmura i Sylwia Œwiniuch oraz z klasy III E Jadwiga Ziemińska, Marcelina Stec i Anna Mik pod opieką Pani wicedyrektor Haliny Szeli oraz Pani prof. Aldony Homy.


Image

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM URZĘDU SKARBOWEGO

W dniach 13 i 17 stycznia 2014 roku w Liceum Ogólnokształcący w Sędziszowie Młp. odbyły się spotkania uczniów klas trzecich z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Ropczycach. Spotkania prowadził pan Krzysztof Filipek Kierownik Działu Obsługi Klienta Urzędu Skarbowego w Ropczycach.
Image

Studniówka 2014

Szanowna Pani Dyrektor, Kochani Wychowawcy, Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Nadszedł dziś ten wspaniały wieczór, na który od dawna czekaliśmy z niecierpliwością . Wiem , że przygotowanie balu studniówkowego wiązało się z ogromnym wysiłkiem i dlatego zróbmy wszystko, aby ta noc była wspaniała i jedyna w swoim rodzaju.


Image

Mocni w prawie...

18 grudnia 2013 roku w naszym Liceum odbyło się spotkanie klasy objętej patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z panią mgr Martą Berdel-Dudzińską, wykładowcą na wydziale administracji i nauk społecznych. To pierwsze z cyklu wielu spotkań i wspólnych przedsięwzięć uczelni i naszego Liceum, a przede wszystkim objętej patronatem tej uczelni, klasy 1c.Image

Naukowcy z politechniki prowadzili zajęcia w sędziszowskim LO

W czwartek, 8 stycznia 2014 r. w sędziszowskim liceum odbył się kolejne zajęcia realizowane przez Politechnikę Rzeszowską w ramach sprawowanego przez nią patronatu nad klasą 1e „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Szkołę odwiedzili: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Dziekan Wydziału Zarządzania PRz, dr Marta Pomykała – Prodziekan ds. Kształcenia oraz gość specjalny - generał dywizji Fryderyk Czekaj.Image


Lipdub 2013

Korzystając z uprzejmości producenta filmowego - naszego absolwenta - Pana Wojciecha Kłóska mamy zaszczyt zaprezentować najnowszy lipdub przygotowany przez uczniów klas trzecich.
Image

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Dnia 17 grudnia 2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Miała ona miejsce w auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. W poprzednim roku szkolnym najwyższą średnią ocen w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. uzyskała uczennica klasy 3b – Anna Kazior i odebrała ona dyplom z rąk Pani Małgorzaty Chomycz-Œmigielskiej Wojewody Podkarpackiego, Pani Renaty Butryn Posła na Sejm RP oraz Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Image

Maratom Piasania Listów w Sędziszowskim LO

W dniach od 9 do 16 grudnia 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. miała miejsce akcja organizowana pod patronatem Amnesty International Maraton Pisania Listów. Ręcznie pisany list mógł zredagować każdy, kto chciał wyrazić swój indywidualny sprzeciw wobec łamania praw człowieka. Młodzież z Liceum napisała w sumie 198 listów (106 do Etiopii i 92 na Ukrainę).


Image

Kariera Inżyniera

30 listopada 2013 uczniowie klasy 1 BF uczestniczyli w pierwszej części wykładów programu "Kariera Inżyniera".

Byli oni najmłodszymi uczestnikami spotkania, gdyż było ono przeznaczone dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jako jedyni reprezentowali klasę pierwszą.


Image

Rok szkolny za granicą z AFS

Jest to program edukacyjny, który pozwala młodzieży w wieku 15-18 lat spędzić rok lub trymestr za granicą, nawiązać kontakty z rówieśnikami, poznać kraj i nauczyć się obcego języka. Fundacja im. ks. Siemaszki w Krakowie realizuje ten program we współpracy z organizacją AFS [American Fields Service] z siedzibą w Hamburgu.Image

KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY

antydepresyjna szkoła od hasłem RADOŒĆ BYCIA RAZEM, to projekt skierowany do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.

W dniach od 2 do 6 grudnia 2013 roku uczniowie przychodzili do szkoły w ubiorze i dodatkach w kolorze przypisanym dla danego dnia.


Image

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SZKÓŁ W RAMACH PROGRAMU "Szkoła promująca zdrowie - certyfikaty wojewódzkie"

4.12.2013 Pani Dyrektor Lucyna Doroba, Pan Profesor Paweł Idzik, przewodnicząca szkoły Małgorzata Bodziany oraz cztery uczennice z klasy 2E - Krystyna Drwal, Weronika Białorucka, Klaudia Kopala i Karolina Kozek - udali się do Rzeszowa na podsumowanie działań szkół w ramach programu "Szkoła promująca zdrowie".


Image

BUDIMEX w sędziszowskim LO

3 grudnia 2013r. w ramach preorientacji zawodowej w sędziszowskim LO odbyły się niecodzienne warsztaty. Dla dwóch klas o profilu politechnicznym prowadził je przedstawiciel firmy budowlanej BUDIMEX SA, pan Jarosław Jochymek – kierownik budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów-Dębica.


Image

"Bezpieczeństwo wewnętrzne - z liceum na politechnikę"

W mroźny wtorkowy ranek 3 grudnia 2013 r., my - uczniowie sędziszowskiego liceum, klasy 1 de –„bezpieczeństwo wewnętrzne”, której patronuje Politechnika Rzeszowska wraz z opiekunami wyjechaliśmy z Sędziszowa, aby zobaczyć naszą patronacką uczelnię. Zaproszeni przez profesora Grzegorza Ostasza - Dziekana Wydziału Zarządzania PRz, mogliśmy przyjrzeć się uczelni wyższej oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym - kierunkiem studiów, którym jesteśmy zainteresowani.


Image

Kwalifikacje do finału Konkursu Ppoezji Rreligijnej zdobyte

Dwie uczennice z klasy I c: Joanna Andreasik i Karolina Kłusek, przygotowane przez nauczyciela języka polskiego panią mgr Ewelinę Łagowską, wzięły udział w 23 Podkarpackim Konkursie Poezji Religijnej.Image

"Konkurs tłumaczeniowy "JUVENES TRANSLATORES"

W dniu 28 listopada 2013 r. odbył się w naszej szkole lokalny etap międzynarodowego konkursu tłumaczeniowego „JUVENES TRANSLATORES” przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na ternie Unii Europejskiej. Organizatorem tego konkursu jest Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Konkurs służy propagowaniu nauki języków obcych i zapoznawania młodzieży ze sztuką przekazu.


Image

Ankieta

W ramach projektu Comenius GASTRONOMIC WONDERS THROUGH EUROPE prowadzona jest ankieta dotycząca zwyczajów żywieniowych w różnych krajach. Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej polskich zwyczajów:

wypełnij ankietę


Image

"O Wolność i Niezawisłość. Losy Żołnierzy Wyklętych".

Ogłoszenie terminu uroczystego odsłonięcia pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego i sześciu popiersi jego współpracowników z IV Zarządu Głównego WiN, stało się impulsem dla nauczycieli z Liceum w Sędziszowie Młp. do zorganizowania wydarzenia historycznego.

Młodzieży ze szkół gimnazjalnych z całego powiatu oraz z sędziszowskiego ogólniaka zaproponowano udział w konkursie „O Wolność i Niezawiłość. Losy Żołnierzy Wyklętych”. Głównym jego celem było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz historii Polski po II wojnie światowej.


Image

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 25 listopada 2013 r obchodzony jest Œwiatowy Dzień Pluszowego Misia. Choć trudno w to uwierzyć pierwszy miś maskotka powstał 111 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. W związku z tym po raz pierwszy w naszej szkole społeczność uczniowska obchodziła ten dzień z pełnym zaangażowaniem uczniów i nauczycieli.


Image

PÓŁMETEK 2013

Wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany dzień – 9 listopada. Klasy drugie naszego liceum zebrały się w restauracji „Stary Młyn”, aby świętować przebycie połowy drogi do matury.

Zabawę półmetkową rozpoczęła Pani Dyrektor Lucyna Doroba poprzez wygłoszenie krótkiego przemówienia i życzenie wszystkim obecnym miłej zabawy. Na półmetku obecni byli także nasi wychowawcy. Nie zabrakło również rodziców, którzy i tym razem dbali o nasze bezpieczeństwo. Do tańca przygrywał nam zespół „Maraton”.


Image

Comenius w Belgii

W dniach 20-26.10.2013 odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie młodzieży w ramach projektu „Gastronomic Wonders through Europe”. Spotkanie miało miejsce w szkole średniej Athenee Royal Lucie Dejardin w miejscowości Ougree w prowincji Liege, we wschodniej Belgii. Nasze liceum reprezentowali uczniowie klas drugich: Filip Kloc, Bartłomiej Stadnik, Mateusz Smoliński, Kamil Salamon, Sebastian Malisiewicz pod opieką Pani dyrektor Lucyny Doroby oraz Pani prof. Aldony Homy.


Image

Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień 11 października 2013 r., upłynął w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. na świętowaniu Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodo-wej. Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Œwięta odprawiona w Kościele Miłosierdzia Bożego, przez księży uczących religii w liceum - ks. Proboszcza Krzysztofa Gaca i ks. Ryszarda Potyrałę. W obecności sztandaru szkolnego, uczestniczyli w niej rodzice uczniów, pracownicy szkoły oraz młodzież.


Image

PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ FUNDACJI ŒNIEŻKI „TWOJA SZANSA”

27 września 2013 roku w Domu Kultury Mors w Dębicy odbyła się uroczysta Gala Fundacji Œnieżki "Twoja Szansa", która zapoczątkowała 12. edycję programu pomocy stypendialnej oraz była okazją spotkania darczyńców i podopiecznych Fundacji. Mottem uroczystości stały się słowa Adama Asnyka: "A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie."


Image

Lekcja chemii w Instytucie Uniwersytetu Jagiellonskiego.

8 października 2013 roku, jeszcze przed wschodem słońca, a w tumanach mgły, 44 uczniów z klas 1bf i 2af sędziszowskiego ogólniaka, którzy zadeklarowali naukę chemii na poziomie rozszerzonym, pod opieką wychowawcy kl. 2af p. L. Kopciuszyńskiej i nauczyciela chemii p. H. Szeli wyjechało do Krakowa. Po przyjeździe do królewskiego grodu, zatrzymaliśmy się na Placu Matejki, u stóp Pomnika Grunwaldzkiego, skąd zaczęliśmy nasze zwiedzanie. Przechodząc traktem królewskim, zatrzymywaliśmy się pod Barbakanem, później przy ul Floriańskiej i Kościołem Mariackim. Korzystając z „wolnego” czasu w grupach zwiedzaliśmy wybrane miejsca wokół Rynku Głównego. Obowiązkowym punktem wycieczki były odwiedziny Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie mieliśmy możliwość obejrzenia sarkofagu i oddania czci Patronowi naszej szkoły Księdzu Piotrowi Skardze. Obejrzeliśmy także grobowiec pochowanego przed kilkom tygodniami, w krypcie tego kościoła, krakowskiego pisarza Sławomira Mrożka oraz tablicę upamiętniającą fakt zawarcia w nim małżeństwa, przez rodziców Papieża Jana Pawła II.


Image

VIII Edycja projektu AIESEC "ENTER YOUR FUTURE"

– w LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

VIII edycja AIESEC to druga wizyta w sędziszowskim LO studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski by dzielić się z młodzieżą wiadomościami o swoich krajach, kulturze, tradycjach i zwyczajach.

W tym roku odwiedziło nas dwoje studentów: Rana Adel z Egiptu, studentka literatury brytyjskiej w Kairze, oraz Ivan Ivanov z Bułgarii, student turystyki w Varnie.

Od 30.09. do 4.10.2013 goście prezentowali swoje kraje na zajęciach z sędziszowskimi licealistami. Na zaproszenie nauczycieli języka angielskiego Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Sędziszowie Młp. studenci z AIESEC przeprowadzili dodatkowo warsztaty dla uczniów gimnazjum.


Image

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W SĘDZISZOWSKIM LICEUM

Każdego roku 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych, którego celem jest promowanie i zachęcanie do nauki języków jak również zwrócenie uwagi na wielojęzyczność Europy. Już po raz kolejny do akcji włączyło się sędziszowskie liceum, organizując X edycję powiatowego dyktanda ‘ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII’.


Image

WYBORY NOWEGO SAMORZĽDU UCZNIOWSKIEGO

We czwartek 3 października odbędą się w naszym liceum demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do udziału w wyborach są uprawnieni wszyscy uczniowie szkoły, którzy będą mogli oddać swój głos na jednego z kandydatów i tym samym zadecydować, kto zostanie nowym przedstawicielem naszej uczniowskiej społeczności. W bieżącym roku szkolnym swe kandydatury zgłosiło czworo uczniów – trzy przedstawicielki klas pierwszych oraz jeden uczeń z klasy trzeciej. Oto ich sylwetki i krótkie programy wyborcze.


Image

Joanna Róg na koncercie w Norwegii

W maju 2013 gościła w Ropczycach Orkiestra Dęta z Grong w Norwegii, zagrała w ówczas wspólny koncert wraz Ropczycką Orkiestrą Dętą. Joanna Róg, uczennica klasy II AF LO w Sędziszowie Młp. gra w ropczyckiej orkiestrze już ponad 3 lata. Podczas tego międzynarodowego spotkania grała solo na instrumencie zwanym Fletnią Pana.


Image

Spotkanie polsko-niemieckie w Sędziszowie Młp.

W dniach 15-22.09.2013 odbyło się spotkanie uczniów z Meldorfer Gelehrtenschule i LO w Sędziszowie Młp. Projekt został dofinansowany przez międzynarodową organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / Deutsch-Polnisches Jugendwerk.

Niemieccy uczniowie trafili pod opiekę rodzin goszczących naszego powiatu, w ramach której zapewniono im nocleg, posiłki, transport do szkoły i pełną integrację w rodzinie. Codziennie rano ze swoimi polskimi kolegami przyjeżdżali na godzinę 8.00 do liceum.


Image

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14

"Piękne chwile czekają…"

2 września po raz kolejny rozpoczął się rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. Po uroczystej mszy św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego odbyła się akademia w hali widowiskowo – sportowej, na którą przybyła cała społeczność szkolna. Uroczystości rozpoczęła pani dyrektor Lucyna Doroba, odwołując się do słów wielkiego pedagoga Janusza Korczaka, który tak przedstawiał sylwetkę ucznia: „… nie, żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał, nie – żeby go wszystko obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało.” Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów, rodziców i nauczycieli z apelem o zaangażowanie się w życie szkoły, o współtworzenie przyjaznej, twórczej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi, poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu potencjału.


Image

"CITY BOUND BERLIN" 2013

W dniach 18 – 24 sierpnia 2013 roku 6 uczniów naszego LO wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży „CITY BOUND BERLIN”. Organizatorem spotkania była niemiecka organizacja Fahrten-Ferne-Abenteuer, natomiast uczestnikami młodzież w wieku 16-18 lat z Niemiec, Polski, Teneryfy, Czech i Rumunii. Spotkanie oparte było na pedagogice przeżyć, co oznaczało, iż poszczególne punkty programu były przygotowane tak, aby młodzież uczestniczyła w nich jak najbardziej aktywnie. Program obejmował między innymi wycieczki rowerowe po Berlinie, zwiedzanie kopuły parlamentu RFN, gry miejskie, zajęcia międzykulturowe, jak nauka tradycyjnych tańców, prezentacja poszczególnych krajów. Duży nacisk kładziono na zajęcia integrujące i rozwijające umiejętności pracy w grupie, na przykład zajęcia w parku wspinaczkowym na trasach do 13 metrów wysokości, czy całodniowy spływ kajakowy.

Wszystkie zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Pobyt w Berlinie dostarczył wielu nowych ciekawych wrażeń, uczestnicy dość dobrze poznali miasto, zawarli nowe przyjaźnie oraz poćwiczyli komunikację w języku angielskim.


Image

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

W latach szkolnych 2013/14 i 2014/15 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. będzie realizowany projekt „Gastronomic Wonders through Europe”, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"(LLP) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Ten dwuletni projekt prowadzony będzie z czterema innymi szkołami średnimi z Portugalii, Belgii, Litwy i Turcji, finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej; na swój udział szkoła polska uzyskała sumę 20.000 euro.


Image

„Made in Poland – Made in Germany”

W tegorocznej trzeciej edycji akcji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pt. "dzień.de | der-tag.pl" odbyło się prawie 300 międzynarodowych projektów.

LO w Sędziszowie Młp. i Meldorfer Gelehrtenschule już po raz drugi wspólnie przyłączyły się do tej akcji: dnia 14.06.2013 w Sędziszowie odbyło się spotkanie pt. „Made in Germany”, natomiast w Meldorf warsztaty pt. "Made in Poland".


Image

Poznać sąsiada! - Polska i Niemcy w oczach młodzieży

Projekt „Poznać sąsiada!” bada wpływ polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych na ich uczestników. Organizowany jest przez Instytut Spraw Publicznych, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego we Fryburgu. Jest to pierwsze od lat badanie uczestników wymiany młodzieży między Polską a Niemcami.

W ramach projektu przeprowadzone są w Polsce i Niemczech wywiady z uczestnikami wymian szkolnych i pozaszkolnych, którzy wzięli udział w spotkaniach młodzieży przed laty oraz w ostatnim czasie.


Image

URODZINOWY KONCERT LICEALNEGO TEATRU MUZYCZNEGO

W niedzielę 5 maja 2013 roku w MGOK w Sędziszowie Młp. świętowaliśmy piąte uro-dziny Licealnego Teatru Muzycznego, działającego przy sędziszowskim ogólniaku. W Koncercie Jubileuszowym, przygotowanym przez uczniów oraz absolwentów naszego liceum, udział wzięli zaproszeni goście, bliscy naszych młodych artystów oraz wszyscy, którzy zechcieli raz jeszcze obejrzeć zmagania licealistów ze sceną.
Image

Pożegnanie maturzystów - 2013

„Ale to już było i nie wróci więcej”….te słowa z piosenki Maryli Rodowicz cytowano i wyśpiewano kilkakrotnie podczas pożegnania maturzystów 26 kwietnia 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Œwiętą w Kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Młp., w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Po powrocie z kościoła wszyscy spotkali się w szkolnej hali sportowej.


Image

Sukces młodzieży z LO w Sędziszowie Młp.

26 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie miał miejsce finał akcji „SYMULACJA ROZPRAWY SĽDOWEJ - ŒWIADOMY SWOICH PRAW”. Celem całej Kampanii jest zwiększenie świadomości prawnej, zainteresowania szeroko pojętym prawem i pobudzenie zainteresowania wolontariatem wśród uczniów Liceów Ogólnokształcących mniejszych miast województwa podkarpackiego i Rzeszowa. W tym roku odbyła się już II EDYCJA Akcji. Uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez studentów prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego – wolontariuszy Programu “PROJEKTOR – wolontariat studencki, podczas których przygotowali symulacje rozpraw sądowych i zapoznali się z podstawami funkcjonowania systemu prawnego w Polsce.


Image

Antyschematy II Podkarpacie

Udział młodzieży z Liceum w Sędziszowie Młp. w akcji „Antyschematy II Podkarpacie”

W dniach 24 – 26 kwietnia w Sędziszowie Młp. miała miejsce realizacja akcji Antyschematy II, polegająca m.in. na porządkowaniu cmentarzy żydowskich na terenie Podkarpacia.

Już w środę grupa młodzieży z klasy 2 e pod opieką prof. Romana Dziedzica, wysprzątała znaczną część sędziszowskiego miejsca upamiętniającego martyrologię Żydów.

Natomiast w kolejnym dniu młodzież wysłuchała wykładu na temat znaczenia cmentarza w tradycji żydowskiej oraz holokaustu, który wygłosiła Pani Ewę Koper, asystent muzealny niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.


Image

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŒCI

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŒCI realizowany w dniu 17 kwietnia 2013 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. to projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego.

Uczniowie klas pierwszych i drugiej B w LO w Sędziszowie Młp. mieli możliwość podjęcia pracy w Instytucjach i firmach naszego regionu.

Celem projektu było poznanie przez uczniów specyfiki różnych zawodów, wymagań stawianych przez pracodawcę, potrzebnych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku.


Image

XII Sejmik Naukowy i konkurs dla gimnazjalistów

"Współczesne wyzwania ekologii - organizmy modyfikowane genetycznie".

10 kwietnia 2013r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbył się kolejny sejmik naukowy przygotowany przez uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych.

Tematyka sejmiku wynikała z przypadającego w bieżącym roku 60- lecia odkrycia budowy cząsteczki DNA.


Image

Przygotowania do spotkania polsko-niemeickiego

Na wrzesień 2013 planowane jest spotkanie międzynarodowe uczniów Meldorfer Gelehrtenschule i młodzieży LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Uczniowie niemieccy już po raz drugi przyjadą do Sędziszowa, tym razem będzie to tygodniowy pobyt, a program spotkania pozwoli zaprezentować atrakcje turystyczne naszego powiatu i województwa.

Organizacja tego przedsięwzięcia jest bardzo kosztowna dla obu stron, dlatego organizatorzy wymiany postanowili wspólnie poszukać wsparcia.


Image

Ewaluacja zewnętrzna w sędziszowskim liceum uwieńczona najwyższymi ocenami.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 17 wymagań dotyczących najróżniejszych dziedzin pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Wymagania te grupują się w czerech obszarach:


Image

Symulacja rozprawy sądowej

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. bierze udział w konkursie organizowanym w ramach Kampanii Edukacyjnej „Œwiadomy Swoich Praw ". Studenci kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uczniowie klasy Ie przygotowali i przeprowadzili symulację karnej rozprawy sądowej. Nagranie odbyło się 25 marca 2013 roku w sądzie rejonowym w Ropczycach. Realizacja tego projektu jest znakomitym sposobem na opanowanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania polskiego systemu prawnego. Film z symulacji zostanie poddany weryfikacji przez profesjonalnych prawników. Ogłoszenie wyników konkursu 5 kwietnia 2013 r. Liczymy na sukces naszej młodzieży!


Image

Kiermasz Wialkanocny

Dnia 24 marca 2013 r. na hali sportowej naszej szkoły odbył się niecodzienny mecz piłki siatkowej. Sportowe wydarzenie rozegrano się w szlachetnym celu- zbierano środki na pokrycie kosztów leczenia Faustynki Stręk.

Podczas imprezy zorganizowano kiermasz wielkanocny. Uczennice należące do SK Caritas LO Sędziszów Młp. włączyły się w pomoc: przygotowały własnoręcznie pięknie zdobione pisanki oraz uczestniczyły w kiermaszu. To była kolejna lekcja z cyklu miłość bliźniego…


Image

Dzień otwarty w sędziszowskim liceum

22 marca b.r. sędziszowskie liceum po raz kolejny zaprosiło uczniów okolicznych szkół gimnazjalnych do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły. Młodzież z gimnazjów odwiedziła nasze liceum w ramach Dnia Otwartego, który tradycyjnie połączyliśmy z Dniem Sportu.
Image

Konkurs na "Najlepszą Gazetkę Szkolną"

Z przyjemnością informujemy, że nasza gazetka szkolna "LOkomitywa" zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu na "Najlepszą Gazetkę Szkolną" organizowanego przez Instytut Filologiczny PWSW w Przemyślu.

Bardzo cieszymy się z osiągniętego sukcesu, na który przyczyniła się sumienna i wytrwała praca wielu bardzo zdolnych uczniów naszej szkoły, zaangażowanych w pracę dziennikarską przy tworzeniu kolejnych numerów gazet. Z wielka radością i zapałem przygotowujemy się do drugiego etapu, który odbędzie się 25 kwietnia.


Image

Dzień otwarty w sędziszowskim ogólniaku

Dyrekcja i społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. serdecznie zapraszają rodziców i młodzież klas trzecich Gimnazjów wraz z opiekunami na Dzień Otwartych Drzwi w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

W dniu 22 marca 2013r. od godziny 9-tej będziemy czekać na wszystkich Państwa chętnych do zapoznania się z naszą szkołą.


Image

Cyfryzacja ważne informacje

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpoczął się już w listopadzie 2012 r. Pierwsze wyłączenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy na terenie województwa podkarpackiego nastąpi 19 marca 2013 r. W tym dniu zostanie wyłączony nadajnik Rzeszów - Sucha Góra (TVP 1 i TVP 2), a 17 czerwca 2013 r. zostaną wyłączone kolejne nadajniki w Przemyślu i na Górze Jawor w Bieszczadach. Jako ostatni, w dniu 23 lipca 2013 r., zostanie wyłączony nadajnik w Leżajsku.


Image

Złote głosy 2013 rozdane

P Łukasz Dziurzyński – Nauczyciel Roku
7 marca 2013 roku tradycyjnie we czwartek – tyle, że nie „tłusty”, odbyła się uroczysta Gala „Złote Glosy” zorganizowana przez gazetę lokalną „Głos Powiatu”. W bieżącym roku uczestników tej wspanialej uroczystości przyjął właściciel Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Pod Platanem” w Sielcu - p. Janusz Żuczek.


Image

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOśCI 17 kwietnia 2013 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

to projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego.

Celem projektu jest poznanie przez ucznia specyfiki różnych zawodów, wymagań stawianych przez pracodawcę, potrzebnych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku..


Image

Przedpołudnie w laboratorium chemicznym

We wtorek 12 lutego 2013 r. uczniowie klas III mieli możliwość przeprowadzenia ciekawych doświadczeń chemicznych w ramach zajęć szkolengo koła chemicznego.

Zobacz galerię.


Image

XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej

Informujemy że nasza uczennica Natalia Bochnak (Kl. III F), zakwalifikowała się do ogólnopolskiego etapu XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


Image

Poczta Walentynkowa i koncert życzeń

W związku ze zbliżającymi się WALENTYNKAMI, które w tym roku będziemy obchodzić podczas ferii zimowych w dniu 8 lutego tego roku w naszej szkole odbył się KONCERT ŻYCZEŃ I uruchomiona została poczta walentynkowa.

Na terenie szkoły rozstawione zostały skrzynki pocztowe (walentynkowe pudełeczka), do których uczniowie wrzucali kartki walentynkowe dla swoich sympatii. Dodatkowo uczniowie mogli składać życzenia dla Walentynek i Walentych i dedykować im wybrany utwór muzyczny.


Image

Uczniowie LO z Sędziszowa Młp. z wizytą na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

W dniach 7 i 8 lutego 2013 roku grupa kilkunastu uczniów sędziszowskiego Liceum uczestniczyła w XX Seminarium „Wybrane problemy chemii” organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Wśród uczniów biorących udział w tym wyjeździe znaleźli się tegoroczni maturzyści, wiążący swoją przyszłość ze studiami przyrodniczymi i technicznymi (głównie z klasy 3f oraz 3a, 3b, 3c, 3e) oraz uczniowie z klasy 2f o profilu biologiczno - chemicznym.


Image

Uczniowie LO z Sędziszowa Młp. z wizytą na Wydziale Biotechnologii UR

W dniu 31.01.2013r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. pod opieką pani Anny Marć i pani Elżbiety Skotniczny uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydział Biotechnologii znajduje się w Werynii i jest to placówka bardzo dobrze wyposażona w specjalistyczny sprzęt biotechnologiczny.


Image

VIII Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon w Rzeszowie

W dniu 30 stycznia 2013 roku uczniowie klasy 3D oraz 3E pod opieką swoich wychowawców – pani Anny Dziura oraz pani Agnieszki Kędziory-śmiałek, wzięli udział w VIII Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon w Rzeszowie.


Image

"Poloneza czas zacząć" Sto dni przed maturą w sędziszowskim liceum

„Poloneza czas zacząć” – tak blisko 200 lat temu pisał Mickiewicz, upamiętniając na kartach Pana Tadeusza najpiękniejsze polskie tradycje szlacheckie. Zdanie z końca jego eposu stało się jednym z najbardziej popularnych literackich cytatów, który rokrocznie rozbrzmiewa w salach balowych, licznie gromadzących przyszłych maturzystów. Tymi słowami rozpoczęty został tradycyjnie bal studniówkowy sędziszowskich licealistów, którzy 26 stycznia b.r. celująco zdali egzamin z dobrej i kulturalnej zabawy.
Image

O szkole "IN ENGLISH"

Wielu uczniów naszej szkoły świetnie posługuje się językiem angielskim.

Nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce z tego przedmiotu, ale przede wszystkim potrafią z łatwością porozumiewać się w tym języku.


Image

XLIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Uczennica klasy 2cf LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Ewelina Brzostowska zakwalifikowała się do okręgowego etapu XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Przygotowana przez nią praca, pt. „Staropolskie wzory osobowe” znalazła uznanie w oczach okręgowej komisji, a jej napisanie wymagało lektury i dotarcia do niełatwych tekstów staropolskich, pogłębiania wiedzy i sumiennej pracy.
Image

POCZTA WALENTYNKOWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCYM W SĘDZISZOWIE MŁP.

W związku ze zbliżającymi się WALENTYNKAMI uruchomiona zostanie poczta walentynkowa na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. Uczniowie będą mieli możliwość przekazywania sobie życzeń walentynkowych od dnia 4 lutego do 7 lutego 2013 roku.
Image

"Między duchem a materią pośredniczy matematyka" - Hugo Steinhaus.

26 stycznia 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim odbył się powiatowy etap XIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji.


Image

"Deutsch-Wagen-Tour"

"Deutsch-Wagen-Tour" to ogólnopolski program promujący naukę i wzrost popularności języka niemieckiego w Polsce. Istotą kampanii jest 5 jeżdżących po Polsce oznakowanych samochodów z lektorami Deutsch-Wagen-Tour oraz rożnymi materiałami i sprzętem audiowizualnym.

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a głównym sponsorem jest VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o. oraz Instytut Goethego.Image

Dzień otwarty WSiZ

W czwartek 24 stycznia 2013 r. odbył się wyjazd grupy uczniów z naszego Liceum pod kierunkiem pani Agnieszki Kędziory – śmiałek oraz Justyny Wątroby do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Image

VII Edycja projektu AIESEC "ENTER YOUR FUTURE" - w LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

AIESEC (fr. Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales ) to jedna z największych międzynarodowych organizacji studentów i niedawnych absolwentów interesujących się problemami świata, przywództwem oraz zarządzaniem, edukacją i kulturą. W ramach działalności AIESEC organizowane są od lat akcje edukacyjne na całym świecie. Na Podkarpaciu odbywa się właśnie VII edycja projektu AIESEC „Enter Your Future”. Przybyło na nią 9 praktykantów z różnych zakątków świata, którzy przez 6 tygodni prowadzą zajęcia z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych naszego regionu.

 
Image

Codzienność z pozycji metra nad ziemią

Życie z niskim wzrostem to temat, który Marta Magdoń zna doskonale z własnego doświadczenia. Z tego powodu została zaproszona do popularnego porannego programu Telewizji Polskiej, w którym miała okazję przedstawić licznej publiczności problemy, z jakimi osoby niskorosłe spotykają się na co dzień.


Image

XXXIX Olimpiada Geograficzna 2012/2013

Uczennica klasy 3f LO im ks. P. Skargi w Sędziszowie Młp. Marta Pazdan zakwalifikowała się do II etapu XXXIX Olimpiada Geograficznej 2012/2013. Celem Olimpiady Geograficznej jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia, podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym. Olimpiada służy też zapewnieniu dopływu odpowiednich kandydatów do szkół wyższych lepiej przygotowanych do studiów oraz wyłanianiu reprezentacji Polski na zawody Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.


Image

Absolwentom i Sympatykom Liceum oraz Wszystkim Państwu odwiedzającym naszą szkołę i witrynę internetową, w niezwykły czas przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, w chwili łączącej ludzkie serca, przekazujemy pozdrowienia i serdeczne życzenia.

Życzymy, aby ten Świąteczny czas był chwilą wytchnienia od codzienności, aby te dni upłynęły w zdrowiu i radości. Nadchodzący Rok 2013 niech będzie rokiem spełnionych nadziei i oczekiwań, każdy dzień niech będzie pomyślny, szczęśliwy i spokojny.

Dyrekcja, pracowiny
i uczniowie LO w Sędziszowie Młp..

Image

Nieznajomość prawa szkodzi! Sukces uczniów LO!

Aż 40 uczniów zakwalifikowało się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie! Do I etapu Olimpiady przystąpiło 55 uczestników, a więc 72% uzyskało 30 pkt. awansując do drugiego stopnia.

Olimpiada ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Oprócz podnoszenia świadomości prawnej młodzieży, kształtowania postaw praworządności i szacunku dla prawa oraz poszerzenia wiedzy prawniczej i obywatelskiej, zawody te można uznać za bardzo dobry kurs przygotowania do matury z wiedzy o społeczeństwie. 16 stycznia 2013 roku odbędzie się II stopień - liczymy na dalsze sukcesy!Image

Podsumowanie Maratonu Pisania Listów 2012

Podczas XIII Maratonu Pisania Listów Amnesty International napisano łącznie 182 957 listów w całej Polsce!

Z roku na rok coraz więcej osób angażuje się w działalność na rzecz praw człowieka, pisząc listy w obronie tych, których prawa człowieka są łamane. Podobnie jak w ubiegłym roku Nasza Szkoła została zgłoszona do tej akcji.

W sumie napisaliśmy 275 listów, z czego 207 w obronie ALESIA BIALACKIEGO (więzień sumienia działający na rzecz obrony praw człowieka na Białorusi) , 64 w obronie rodzin z KLUŻ-NAPOKA w RUMUNI (przeciwko przymusowym wysiedleniom na obrzeża miasta), 3 dla NARGES MOHAMMADI z Iranu (aktywistka działająca na rzecz obrony praw człowieka) i 1 dla SPOŁECZNOśCI BODO w NIGERII (apel do władz Nigerii, aby podjęły działania mające na celu usunięcie skażenia ropą naftową). Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Mam nadzieję, że nasze listy, podobnie jak w ubiegłym roku, odniosą pozytywny skutek i spowodują poprawę sytuacji kilku lub kilkunastu osób.


Image

SZLACHETNA PACZKA

W dniu 7 grudnia br. członkowie SK”Caritas” wraz ze strzelcami ze ZS „Strzelec”pakowali prezenty dla wybranej rodziny w akcji Szlachetna Paczka.

Dzięki hojności nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły udało się przygotować 37 pudełek z prezentami.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie, pracę i pomoc.


Image

Antydepresyjna szkoła – TYDZIEŃ KOLORÓW w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Szubinie przysłał do naszej szkoły propozycję udziału w projekcie ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA. Celem akcji pod tytułem „… uśmiech…energia przemiany…” było złagodzenie skutków działania stresu, nauczanie przez zabawę i sztukę, integracja uczniów i nauczycieli, odkrywanie własnej świadomości , akceptowanie innych postaw, wprowadzenie optymistycznych idei i wizji w nauczanie i wychowanie.

Uczniowie mieli za zadanie wykonanie prac plastycznych o dowolnej tematyce w tym sugerowane tematy: Moje odbicie w lustrze, Antydepresyjny kot, Czarny zjeżony kot, Wielki kot w małym mieście lub dowolny inny. Uczniowie mogli napisać opowieść o kolorach i ich barwach.


Image

KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY w LO Sędziszowie Młp.

W ramach działań promujących śWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOśCI w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. w dniach od 3 do 7 grudnia 2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udziału w projekcie: KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY.

Projekt poległ na zdobywaniu przez uczniów punktów za ubiór w kolorze przypisanym dla danego dnia. Punkty przyznawane były za: bluzkę, podkoszulek, sweter, spodnie, buty, torebkę, spódnicę – 1 punkt za każdą rzecz. W ten sposób po przeliczeniu ilości uzyskanych punktów i podzieleniu ich przez liczbę uczniów uzyskano wskaźnik aktywności. Wyniki podane zastaną w późniejszym terminie po dokonaniu analizy sprawozdań.


Image

Podpisanie porozumienia między Politechniką a naszym Liceum.

29 października 2012r. strzelcy z naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Lucyną Doroba wzięli udział w konferencji naukowej „Stulecie rzeszowskiego STRZELCA, Związek Strzelecki a bezpieczeństwo RP” w Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Część oficjalną otworzył rektor uczelni prof. dr hab. inż. Marek Orkisz. Zaproszeni goście, min. profesorowie Janusz Cisek, Waldemar Paruch, Grzegorz Ostasz przedstawili sylwetki wybitnych członków Związku Strzeleckiego. Wykład wygłosił także nauczyciel naszej szkoły dr Jacek Magdoń przedstawiając sylwetkę Władysława Rudolfa Wilka patrona Jednostki Strzeleckiej 2051 w Sędziszowie Małopolskim. Po zakończeniu części historycznej Pani Dyrektor Lucyna Doroba podpisała z Dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej prof. Grzegorzem Ostaszem porozumienie o współpracy edukacyjno – dydaktyczej zakładające m.in. objęcie patronatem klasy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, do której pierwszy nabór prowadzony będzie – w sędziszowskim liceum w czerwcu 2013 roku. Następnie wszyscy udali się na zewnątrz, aby zobaczyć pokaz umiejętności i sprawności strzeleckiej JS 2021. W tym dniu Uczniowie mieli także okazję poznać pracownie i laboratoria, w których uczą się studenci tej uczelni. Największą atrakcją była nauka kierowania dużymi pojazdami na symulatorach, które udostępniono sędziszowskim licealistom.


Image

Powiatowy konkurs "Ks. Piotr Skarga i Jego epoka"

Czterechsetlecie śmierci naszego Patrona było okazją do zorganizowania konkursu powiatowego „Ks. Piotr Skarga i Jego epoka”, który został przeprowadzony 9 października 2012. Jego celem było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o działalności ks. Piotra Skargi oraz historii Rzeczpospolitej w okresie jego życia. Konkurs służył odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzał twórcze myślenie, uczył stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz przygotowywał uczniów do studiów wyższych.Image

Strzelcy z naszego Liceum w Brukseli!

Po długiej, trwającej prawie całą dobę podróży autobusem dojechaliśmy wreszcie do Brukseli. Cały wyjazd został zorganizowany i sfinansowany przez europosła Tomasza Porębę. Dzięki jego uprzejmości, mieliśmy okazję zobaczyć najciekawsze miejsca pięknej stolicy Belgii.Image

Współpraca Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra skargi w Sędziszowie Młp. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Z początkiem roku szkolnego 2011/2012 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Podpisy ratyfikacyjne pod dokumentami złożyli ze strony Uniwersytetu – Rektor – prof. dr. hab. Roman Niestrój a ze strony Liceum – Dyrektor – mgr inż. Lucyna Doroba.


Image

Sędziszowscy licealiści na wymianie młodzieżowej w Meldorf (RFN)

W dniach 22-29 października grupa uczniów z LO im. ks. Piotra Skargi w Sedziszowie Młp. przebywała z rewizytą u swych kolegów z partnerskiej szkoły Meldorfer Gelehrtenschule w Meldorf, niewielkiej nadmorskiej miejscowości w Szlezwiku-Holsztynie. Przed planowanym spotkaniem uczestnicy wymiany prowadzili korespondencję mailową, poznawali się lepiej i wspólnie opracowywali plan pobytu w szkole, program zwiedzania i imprez integracyjnych. Polscy uczniowie trafili w Meldorf pod opiekę niemieckich rodzin goszczących, w ramach której zapewniono im nocleg, posiłki, transport do szkoły i pełną integrację w rodzinie.


Image

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Szkołą Odkrywców Talentów

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. systematycznie podejmowane są działania mające na celu wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach i uzdolnieniach oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Ta systematyczna praca dotyczy nie tylko rozwijania uzdolnień przedmiotowych ale też artystycznych, społecznych, obywatelskich czy wolontariatu.


Image

Uczniowie LO z Sędziszowa Młp. na GAME DAY KIELNAROWA jesień 2012

W dniu 23 października 2012r. uczniowie klasy 2b wzięli udział w dniu gier terenowych i ekonomicznych „Game Day Kielnarowa – jesień 2012” organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczyć w ciekawych zajęciach przygotowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: warsztatach wizażu, grafiki komputerowej, montażu filmów, zarządzania lotnictwem, warsztatach kryminalistycznych, fizjoterapeutycznych, receptur kosmetycznych, udzielania pierwszej pomocy, architektury komputerowej, z marketingu internetowego i biznesu. Uczniowie uczestniczyli w grach terenowych: „Operacja ściśle tajna” oraz „Skandal”. Uczestniczyli również w zajęciach strzelania z karabinów, zajęć z kravmagi – kursu samoobrony orazsurivalu – nauki jak przetrwać w trudnych warunkach. Uczniowie wzniecali ognisko za pomocą krzesiwa.


Image

Najważniejsze Święto Roku w Sędziszowskim Liceum.

12 października 2012 r., społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. świętowała Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu zakończono w szkole obchody "Roku Księdza Piotra Skargi". Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kościele Miłosierdzia Bożego, przez Ojca Jezuitę Radosława Robaka z Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu i księży nauczycieli liceum - ks. Proboszcza Krzysztofa Gaca i ks. Ryszarda Potyrałę. W obecności sztandaru szkolnego, uczestniczyli w niej rodzice uczniów, pracownicy szkoły oraz młodzież.


Image

Licealiści w Panteonie Narodowym w Krakowie

Delegacja naszego liceum uczestniczyła w otwarciu Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie złożyła kwiaty na grobie Ks. Piotra Skargi.

27 września br. dokładnie w 400-lecie śmierci naszego Patrona licealiści ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW oraz klas trzecich udali się do miejsca Jego wiecznego spoczynku. W tym dniu miała miejsce uroczystość symbolicznego otwarcia pierwszej krypty krakowskiego Panteonu Narodowego, w którym, obok sarkofagu Ks. Piotra Skargi, będą spoczywali wybitni twórcy sztuki, kultury i nauki. Panteon Narodowy w Krakowie ma być kontynuacją dwóch dotychczasowych miejsc pochówku bohaterów narodowych - Grobów Królewskich na Wawelu i Krypty Zasłużonych na Skałce oraz uzupełniać się ze świątynią Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.


Image

Wycieczka w Bieszczady

W dniu 27 września 2012 roku odbyła się wycieczka integracyjna klas 1B i 1E w Bieszczady. Opiekunami byli wychowawcy obu klas, czyli pani prof. Aldona Homa i pan prof. Tomasz Przywara oraz profesor Andrzej Kozek i pracownik naszej szkoły Bartłomiej Feret. Rankiem wyjechaliśmy autokarem do Ustrzyk Górnych, a stamtąd wyruszyliśmy na Rawkę Małą (1272 m n.p.m.), a potem Wielką Rawkę (1307 m n.p.m.). Przy pięknej pogodzie podziwialiśmy jesienne krajobrazy. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko. Wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować podobną wyprawę.


Image

X powiatowy konkurs „Zostań mistrzem ortografii”

26 września 2012 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbył się X Powiatowy Konkurs „ Mistrz Ortografii”. W konkursie udział wzięło prawie czterdziestu uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.


Image

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

3 września b.r., po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy, w sędziszowskim liceum znów rozbrzmiały dźwięki szkolnego dzwonka, a ciche korytarze wypełnił gromki śmiech uczniów, którzy opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej nauki, przywitali nowy rok szkolny. Zgodnie z tradycją, wspólnie z Dyrekcją, nauczycielami i rodzicami, rozpoczęli go mszą świętą w kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Młp. Następnie udali się do szkoły, gdzie wzięli udział w uroczystej akademii, uświetnionej programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy II d.


Image

LO z Sędziszowa Młp. na "KIELNAROWA GAME DAY 2012"

Uczniowie z klasy Ib Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. pod opieką p. Marty Lalickiej-Saj i p. Iwony Flis uczestniczyli w dniu gier: „KIELNAROWA GAME DAY 2012” 6 czerwca 2012 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej oraz Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej.


Image

Dzień Polski i Dzień Niemiecki

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę z szkołą średnią Gelehrtenschule w Meldorf (RFN). Meldorf to miasto malowniczo położone nad morzem Północnym w kraju związkowym Schlezwik-Holsztyn. Jego nadmorska architektura oraz krajobraz przypływów i odpływów są bardzo odmienne od naszego podkarpackiego krajobrazu pełnego lasów, wzgórz i połonin. Mimo tych różnic, mimo odmiennych kultur i innego języka współpraca między naszymi szkołami rozwija się bardzo ciekawie.


Image

Ogólnopolskie sukcesy uczennicy z sędziszowskiego LO!

W maju uczennica 2c Ewelina Kolebuk reprezentowała naszą szkołę oraz województwo podkarpackie w centralnych etapach konkursu z języka polskiego i olimpiady z historii.


Image

Międzyszkolny Turniej Gier Planszowych i Logicznych "Vasco da Gama"

Dnia 29 maja 2012r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbył się Międzyszkolny Turniej Gier Planszowych i Logicznych: „Vasco da Gama”. Turniej adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.


Image

Szczególnie uzdolnieni stypendyści z sędziszowskiego liceum.

Od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szczególnych uzdolnieniach i osiągnięciach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z terenu Województwa Podkarpackiego mieli możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski za pośrednictwem Starostwa Powiatowego trafiają do Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. środki na stypendia pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


Image

Najlepsi przedsiębiorcy w LO w Sędziszowie Młp. nagrodzeni!

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., 11 maja 2012 r. odbyło się podsumowanie i zakończenie projektu: „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanego przy współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Image

Pielgrzymka maturzystów z Liceum w Sędziszowie Młp. na Jasną Górę

Dnia 20 kwietnia 2012 r. liczna grupa maturzystów pod opieką księży: ks. Proboszcza Krzysztofa Gaca i ks. Ryszarda Potyrały oraz wychowawców: Lucyny Kopciuszyńskiej, Iwony Flis, Tomasza Przywary, Zygmunta Wiciejowskiego oraz Bartłomieja Fereta wyruszyła na coroczną pielgrzymkę do Częstochowy. Trzy autobusy wyjechały spod budynku liceum ok. 0.30. Podróż przebiegała bez przeszkód i ok. 5.30 byliśmy w Częstochowie. O godz. 6.00 wszyscy, z maturzystami z innych części Polski zebraliśmy się w Sanktuarium na odsłonięciu Cudownego Obrazu Matki Bożej.


Image

Gra Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. - WYNIKI

Gra Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będzie realizowana w ramach dodatkowego przedmiotu „Ekonomia w praktyce” po wejściu nowej reformy do Liceum Ogólnokształcącego. W naszej szkole gra jest testowana pilotażowo na zajęciach pozalekcyjnych dla zainteresowanych prowadzeniem biznesu uczniów klas III w ramach projektu PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY realizowanego przez WSiZ w Rzeszowie.


Image

TAON w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.

W konkursie Polsko – Ukraińskim LWIąTKO 2012 z fizyki uczennica klasy I B Katarzyna Szydziak uzyskała tytuł TAON za bardzo dobre wyniki w konkursie.
Image

"Dzień dla serca" w sędziszowskim liceum

W dniu 12 kwietnia 2012r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbył się międzyszkolny sejmik prozdrowotny pod hasłem "Dzień dla serca". Spotkanie to związane było z naszą działalnością w sieci szkół promujących zdrowie rejonu Dębica. Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu, reprezentowane przez swoich nauczycieli i młodzież.


Image

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOśCI W LO SĘDZISZÓW MŁP.

22 marca 2012r. duża grupa pierwszoklasistów z naszej szkoły wzięła udział w "Dniu Przedsiębiorczości". Projekt ten objęty został honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego. Uczniowie mieli możliwość poznania szczegółów pracy na danym stanowisku w wybranym przez siebie zawodzie. Mogli także dowiedzieć się, jakiego wykształcenia potrzebują, aby w przyszłości objąć określoną posadę. Sami decydowali o wyborze zakładu pracy, w którym odbyli jednodniową praktykę. Kilka uczennic klasy I B udało się do znajdującego się w Olchowej Hotelu "Senator". Tam poznały specyfikę pracy w hotelu oraz warunki pracy na różnych stanowiskach. Miały okazję bliżej zapoznać się z obowiązkami recepcjonistki, menadżera czy kelnerki. Udział w tym projekcie dostarczył wszystkim wielu cennych informacji, które z pewnością przydadzą nam się w dorosłym życiu.


Image

Nędznicy wydarzeniem artystycznym roku!

Musicalowy hit ostatniego ćwierćwiecza, od 10 marca b.r. gości na deskach sali teatralnej MGOK w Sędziszowie Młp. Widowisko, w całości zrealizowane przez młodzież zrzeszoną w Licealnym Teatrze Muzycznym, działającym przy sędziszowskim ogólniaku, zachwyca, bawi i wzrusza do łez. Spektakle przedpremierowe (10.03.) i premiera (11.03.) zgromadziły tłumy miłośników dobrego teatru, którzy niezwykłość i rozmach przedsięwzięcia licealistów docenili owacjami na stojśco.


Image

Dzień Otwartych Drzwi i Pierwszy Dzień Wiosny w sędziszowskim liceum.

21 marca 2012 r. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. otworzyło szeroko drzwi dla wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem go gimnazjalistów z okolicznych szkół. Z zaproszenia skorzystały zorganizowane grupy uczniów z wychowawcami z Wielopola Skrzyńskiego, Iwierzyc, Czarnej Sędziszowskiej, Ropczyc-Witkowic, Ocieki, Kamionki, Zagorzyc Górnych, Sędziszowa Młp. W tym szczególnym dniu każdy członek społeczności liceum zaangażował się w jak najbardziej godne przyjęcie gości.


Image

Nędznicy podbijają serca sędziszowskiej publiczności

Musicalowy hit ostatniego ćwierćwiecza, od 10 marca b.r. gości na deskach sali teatralnej MGOK w Sędziszowie Młp. Widowisko, w całości zrealizowane przez młodzież zrzeszoną w Licealnym Teatrze Muzycznym, działającym przy sędziszowskim ogólniaku, zachwyca, bawi i wzrusza do łez. Sobotnie spektakle przedpremierowe (10.03.) i niedzielna premiera (11.03.) zgromadziły tłumy miłośników dobrego teatru, którzy niezwykłość i rozmach przedsięwzięcia licealistów docenili owacjami na stojśco.


Image

Zapraszamy na dni otwarte

Drodzy Absolwenci Gimnazjów Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Dyrekcja i cała społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. serdecznie zaprasza młodzież klas trzecich Gimnazjów wraz z opiekunami na Dzień Otwartych Drzwi w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
Image

Marzycielska Poczta

to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na stronie MarzycielskaPoczta.pl prezentowane są profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi. W profilach można odnaleźć najważniejsze informacje o dzieciach, ich zainteresowania czy krótką biografię.
Image

Porozumienie z współpracy

27 lutego 2012 r. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. zawarło porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Podpisanie porozumienia przez Dyrektora LO Lucynę Doroba i Rektora URz Stanisława Uliasza odbyło się w przy ul. Rejtana w Rzeszowie. Dzięki temu sędziszowscy licealiści będą brali udział w wykładach, seminariach, konferencjach organizowanych na terenie uniwersytetu. Rzeszowska uczelnia będzie w liceum prezentować swoją ofertę dydaktyczną wśród maturzystów. Podpisany dokument nie tylko formalizuje dotychczasową współpracę liceum z uniwersytetem, ale także otwiera nowe możliwości współdziałania. Porozumienie dotyczy m.in. wspólnego przygotowanie zajęć ćwiczeniowych dla przyszłych studentów przez kadrę naukową URz i nauczycieli LO.
Image

Biznes pod skrzydłami Anioła

21.02.2012 roku w naszym liceum odbyło się spotkanie z panem Wojciechem Piturą, pracownikiem WSiZ-u w Rzeszowie. Udział w spotkaniu wzięły klasy IIC oraz III D. Pan Wojciech przygotował prezentacje i opowiedział nam czym zajmuje się Anioł Biznesu. Przedstawił też kilka przykładów portali internetowych, którym pomagają Anioły Biznesu.


Image

Trwają próby do musicalu Nędznicy

Już niedługo, bo w połowie marca, już po raz czwarty będziemy mogli podziwiać efekty wielomiesięcznego trudu. Sędziszowscy licealiści zaprezentują się nam bowiem w kolejnej odsłonie - tym razem zobaczymy musical Nędznicy oparty na kanwie powieści Wiktora Hugo oraz musicalu Les Misérables.


Image

Dzień Pprzedsiębiorczości 22 marca 2012

"DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" to projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego.Image

Wizyta księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego i inauguracja Roku Księdza Piotra Skargi w LO

Liceum sędziszowskie to szkoła z ponad 60-cioletnią tradycją. Już od chwili powołania placówki - 1 września 1945 roku - pod nazwą Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Sędziszowie Małopolskim patronował jej ks. Piotr Skarga. Od 1950 r. przez 40 lat szkoła funkcjonowała bez imienia, by 4 czerwca 1991 roku staraniem ówczesnego jej dyrektora pana Zygmunta Wiciejowskiego uroczyście przywrócić jej imię renesansowego kaznodziei.


Image

3 lata Licealnego teatru muzycznego

Licealny Teatr Muzyczny, działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp., jest formacją uczniowską, która już od czterech lat skupia wokół siebie utalentowanych i głodnych artystycznych doznań młodych ludzi. Zamierzeniem twórców i opiekunów grupy było stworzenie młodzieży warunków do rozwijania indywidualnych uzdolnień aktorskich, wokalnych, plastycznych i tanecznych oraz do ucieleśniania artystycznych pasji w konkretnych przedsięwzięciach scenicznych. Owocem działań podejmowanych przez Licealny Teatr Muzyczny stały się barwne i porywające widowiska musicalowe, które młodzież zaprezentowała lokalnej społeczności na deskach MGOK w Sędziszowie Młp.


Image

Matematyka? Spróbuj e-leraningowo!

Uczennice klasy 3f: Monika Ochał i Anna Tylutki uzyskały CERTYFIKATY ukończenia kursu matematyki w ramach projektu "Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych".Image

Popołudnie z "Panem Tadkiem"

Dnia 17.01.2012 r. na lekcji języka polskiego uczniowie klasy 2f przedstawiali wybrane przez siebie postacie z "Pana Tadeusza". Celem lekcji było utrwalenie wiadomości z lektury Adama Mickiewicza.Image

Nasi Absolwenci odnoszą sukcesy

Sukcesy absolwentów - to powód do dumy każdej szkoły. W tym kontekście Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ma powody do zadowolenia.

W ciągu 66 lat istnienia, od 1945 roku szkołę ukończyło 5015 absolwentów, którzy uczyli się w 170 oddziałach klasowych.


Image

"Gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie..."

Od 27 grudnia 2011 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotr Skargi, w Sędziszowie Młp. działa organizacja, której pełna nazwa brzmi: "Stowarzyszenie Uczniów, Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim".

Image

Działamy, uczestniczymy, wygrywamy.

Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2011/12.Image

Wspieramy Wielką Orkiestrę Światecznej Pomocy

8 stycznia b.r. już po raz XX zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wydarzenie to stworzyło przed nami niepowtarzalną okazję, by wspomóc ratowanie życia i zdrowia dzieci i przyszłych matek, bowiem tegoroczna zbiórka pieniędzy przeznaczona zostanie na zakup sprzętu ratującego życie wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Cieszymy się niezmiernie z faktu, że nasze liceum również mogło dołączyć do grona darczyńców. Podczas lokalnego finału akcji, który odbył się na hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp., nasza szkoła, reprezentowana przez Panią Dyrektor Lucynę Dorobę, wygrała licytację tortu. Żywimy nadzieję, że kwota, za jaką wylicytowano ten przysmak, będzie chociażby kroplą w morzu potrzeb współczesnych szpitali. Jednak musimy pamiętać, że wiele takich "kropel" może uratować czyjeś życie.Image

Kolorowe LO w Sędziszowie!

W grudniu w SĘDZISZOWSKIM LICEUM MŁODZIEŻ WZIĘŁA UDZIAŁ W PROJEKCIE "KOLOROWY ZAWRTÓT GŁOWY". Projekt realizowano w ramach działalności Szkoły Przedsiębiorczości, który to tytuł nasza szkoła otrzymała w roku szkolnym 2010/2011.
Image

"Zielona Ukraina"

W dniu 14 grudnia w naszym Liceum odbyła się prezentacja pt. "Zielona Ukraina", którą przygotowali uczniowie klasy IIIf pod opieką nauczycielek A. Kwaśniak i L. Ozimbłowskiej.

Celem było przybliżenie struktury państwowej , kultury i obyczajów państwa, z którym organizujemy Euro 2012. Prezentację przygotowaliśmy w ramach działań zaproponowanych przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach.


Image

Maraton Pisania Listów

W dniach od 6 do 9 grudnia 2011 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. miała miejsce akcja organizowana pod patronatem Amnesty International Maraton Pisania Listów. Ręcznie pisany list mógł zredagować każdy, kto chciał wyrazić swój indywidualny sprzeciw wobec łamania praw człowieka. Młodzież z Liceum i Gimnazjum w Sędziszowie Młp. napisała w sumie 187 listów (108 do Korei Północnej, 77 do Meksyku, 1 do Sri Lanki i 1 do Jemenu).


Image

Szlachetna paczka

Szkolne Kolo Caritas kolejny raz włączyło się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Z bazy wybraliśmy rodzinę, której chcieliśmy pomóc. By przygotować paczkę zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży i zabawek oraz kwestę na zakup żywności oraz innych artykułów wymienionych przez rodzinę.
Image

Matura i co dalej? - zapoznanie uczniów szkoły z ofertą edukacyjną Politechniki Rzeszowskiej

8. grudnia, w czwartek odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z panem dr. Dominikiem Strzałką - pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej tej podkarpackiej uczelni. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o bazie uczelni, warunkach przyjęcia, trybie studiów oraz najpopularniejszych kierunkach. Poniżej opinie uczestników spotkania.


Image

XI Sejmik Naukowy - ROK 2011 - ROKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE I MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM LASÓW

2 grudnia 2011r. w naszej szkole odbył się kolejny sejmik naukowy przygotowany przez uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych. Nauczyciele chemii, biologii i geografii od 2002 roku mobilizują i wspierają uczniów w corocznych działaniach, które mają na celu przełamanie stereotypu, że nauki przyrodnicze - w szczególności chemia, biologia ...są mało interesujące, trudne, niezrozumiałe.


Image

Nasi dziennikarze nagrodzeni

We wrześniu Sejm RP ogłosił konkurs dla młodzieży "Rola parlamentu krajowego w Unii Europejskiej". Miał on ma na celu zachęcenie młodzieży do zainteresowania się zagadnieniami parlamentaryzmu i do poszukiwania informacji o działaniach parlamentarzystów poprzez bezpośredni kontakt z nimi. Zadanie konkursowe polegało na zdobyciu przez dwuosobowe zespoły uczniów informacji o roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej i przeprowadzeniu wywiadu (minimum 5 pytań) z wybranym posłem na Sejm RP albo posłem do Parlamentu Europejskiego na temat roli i znaczenia parlamentów krajowych w Unii Europejskiej oraz relacji pomiędzy organami i politykami Unii Europejskiej a członkami parlamentów krajowych. Wywiad mógł być opracowany w postaci tekstu (np. reportażu), filmu lub prezentacji multimedialnej w programie Prezi. Z całej Polski przysłano 111 prac konkursowych.


Image

Bo piękno na to jest, by zachwycało

To słowa z hymnu Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej a zostały zaczerpnięte z "Promethidiona" C.K. Norwida.

XIX RDKS organizowane przez III LO w Rzeszowie odbyły się w dniach 16-18 listopada 2011 r. Uczniowie naszego Liceum zgłosili prace w poszczególnych kategoriach. Z ogromną radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu dla uczennicy kl. II c Marty Magdoń w kategorii literatura za wiersz pt. "Para trampek" oraz o zajęciu 3 miejsca w kategorii grafika komputerowa "Szczęście- jak je odnaleźć" dla uczennicy kl. II f Katarzyny Kobos.


Image

Maszerują Strzelcy Maszerują...

W VII Andrzejkowych marszach na orientację wzięło udział prawie 100 strzelców z Kolbuszowej, Rzeszowa (XIV LO, X LO, pluton miejski, Zespół Szkół Samochodowych), Sędziszowa Młp., Strzyżowa i Brzeska.
Image MPRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

Od 1 września 2011 r. Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt.: "PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.Image Lekcje historii najnowszej z pracownikiem IPN 8 i 15 XI 2011

Jednym z podstawowych filarów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) jest funkcjonowanie Biura Edukacji Publicznej, które prowadzi swą działalność równolegle na trzech obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Działalność edukacyjna ma na celu wspieranie kształcenia historycznego Polaków oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski


Rekrutacja

Sukcesy absolwentów

Współpraca międzynardowa

Film promocyjny

Znajdź nas na Facebooku już wkrótce Liceum na www.nk.pl Podążaj za twitterem

LIPDUB

LIPDUB

Najnowsze galerie

Copyright © 2005-2011 Liceum Ogólniookształcace im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.