Jak świętowaliśmy Jubileusz 60-lecia szkoły?

 „Zawsze muszę tu być, bo tu jest moje gniazdo rodzinne”- tak powiedział pan Roman Grecki – absolwent z 1951r, idąc na uroczystą Mszę św. z okazji 60 - lecia Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi, obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Już od wczesnych godzin rannych 10 września 2005 r. w Sędziszowie dało się zauważyć pewien niepokój i oczekiwanie: w budynku szkoły przy ul. Fabrycznej ostatnie przygotowania, zaś w mieście pojawiły się, czasem dawno niewidziane twarze absolwentów wielu roczników LO, którzy spieszyli do kościoła parafialnego w Sędziszowie Młp. na Mszę św. W tym czasie przedstawiciele obecnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego złożyli wiązanki kwiatów i zapalili lampki na grobach śp. inicjatorów powołania szkoły, dyrektorów, profesorów i pracowników obsługi.

O godzinie dziesiątej rozpoczęła się eucharystia, którą koncelebrowali: ks. Prałat, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.- Stanisław Ryba, Ojciec Gwardian Klasztoru oo. Kapucynów w Sędziszowie Młp. - Michał Draus, ks. prof. dr hab. Alojzy Drozd- pracownik KUL, ks. Krzysztof Gac – katecheta liceum oraz księża absolwenci – ks. Henryk Paśko, ks. Jerzy Ochał, ks. Krzysztof Szczęch, ks. Jerzy Marć – z zakonu oo. Kapucynów, ks. Jerzy Kiebała – z zakonu oo. Kapucynów. Kazanie wygłosił ks. Henryk Paśko, absolwent LO, obecnie proboszcz Parafii św. Jadwigi w Nowym Targu. Po jego wysłuchaniu ręce same złożyły się do oklasków i wszyscy zgromadzeni podziękowali księdzu Henrykowi owacją na stojąco. Lekcje odczytali pani dyrektor LO Lucyna Doroba i przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego, absolwent szkoły z 1983 r. Grzegorz Darłak, zaś modlitwę powszechną Jan Drozd. Wzmocnieni duchowo uczestnicy uroczystości przeszli na ul. ks. Stanisława Maciąga, gdzie mieściła się pierwsza siedziba liceum. Na pierwszym budynku szkoły przy ulicy ks. Pawła Sapeckiego (obecnie ks. Stanisława Maciąga), w dniu obchodów 10 września 2005 r. delegacja młodzieży szkolnej w asyście córki p. Marii Kozak z domu Daniel i Władysława Daniela - syna inicjatora powstania szkoły-Jacentego Daniela, odsłoniła tablicę pamiątkową, którą następnie poświęcił ks. Prałat Stanisław Ryba. Tablicę ufundowali mieszkańcy Sędziszowa, absolwenci z 1983 r. pp. Urszula i Bogusław Malscy. W okolicznościowym przemówieniu p. Jan Drozd, absolwent z 1952 r. przedstawił historię powołania szkoły oraz przypomniał wszystkich spoczywających na cmentarzu w Sędziszowie Młp. inicjatorów, dyrektorów, profesorów, pracowników administracji i obsługi szkoły.


Przy wspaniałej, słonecznej pogodzie uczestnicy uroczystości – zaproszeni goście, absolwenci, pracownicy i uczniowie szkoły, ubezpieczani przez służby policyjne, przeszli w orszaku, ulicami miasta do obecnego budynku szkoły przy ulicy Fabrycznej. Tutaj o godzinie 12.45 została poświęcona i odsłonięta druga tablica ufundowana przez p. Stanisława Żaka – absolwenta z 1976 r., upamiętniająca 60 - lecie placówki.


Kolejna część uroczystości odbywała się w szkolnej hali widowiskowo-sportowej, prowadzili ją: pani dyrektor mgr inż. Lucyna Doroba i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60- lecia LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. płk Leszek Posłuszny (w efektownym mundurze Gromu). Głos kolejno zabierali: Poseł na Sejm RP IV kadencji Bolesław Bujak, Poseł na Sejm RP IV kadencji Grzegorz Tuderek, wicewojewoda podkarpacki Stanisław Długosz, Podkarpacki Kurator Oświaty Stanisław Rusznica, który wręczył pani wicedyrektor LO Halinie Szeli Medal Komisji Edukacji Narodowej i ks. prałat Stanisław Ryba. W imieniu Starostwa Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego wystąpili Starosta - Wiesław Rygiel i Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego - Andrzej Michalski, a w imieniu Urzędu Miejskiego w Sędziszowie - Burmistrz Sędziszowa Młp. Kazimierz Kiełb i Zastępca Burmistrza - Elżbieta Świniuch. Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali pani Zyta Wiktor i prezes ZNP Edmund Janowski. Następnie wystąpili absolwenci szkoły - Poseł na Sejm RP III kadencji, poseł na Sejmik Województwa Podkarpackiego - Zdzisław Pupa i przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Jan Flisak. Wszyscy goście na ręce Pani Dyrektor przekazali okolicznościowe życzenia i upominki, które znacznie wzbogaciły księgozbiór szkolnej biblioteki. Nie zabrakło również listów gratulacyjnych od dyrektorów szkół z terenu powiatu. Podobne życzenia przesłał także Marszałek Województwa Podkarpackiego – Leszek Deptuła. Wiele pozdrowień napłynęło od licznych absolwentów, którzy z różnych przyczyn nie mogli osobiście uczestniczyć w uroczystości.


Na część artystyczną złożyły się pouczające i zabawne wiersze, porywająco odśpiewane piosenki, występy zespołu tancerek „Blues”, działającego przy MGOK w Sędziszowie Młp. oraz brawurowe popisy cheerleaderek z udziałem akrobatycznych scen w wykonaniu chłopców. Na koniec pieśń „Niech żyje bal…” zachęciła zebranych do skorzystania z oferty zabawy rocznicowej. Wspaniałą, pełną refleksji chwilę wzruszeń zapewniła wszystkim uczestnikom uroczystości pani Stanisława Klich-Zabawska - absolwentka z 1949 roku, która na koniec części artystycznej zaprezentowała własny wiersz. Występ zakończyła podsumowaniem, że wspomnienia szkolne, to dla niej najmilsze wspomnienia jej życia. Jeszcze podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego, redakcji monografii „Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 1945- 2005” i ….. zaczęła się „przerwa”.


Nieco zmęczeni goście pospieszyli do przygotowanego przez „Malagę” szwedzkiego stołu, natomiast absolwenci szkoły wreszcie mogli spokojnie porozmawiać z drogimi wychowawcami, profesorami, pośmiać się i powspominać szkolne czasy w gronie klasowych koleżanek i kolegów. Spotkania połączone były ze zwiedzaniem placówki oraz poczęstunkiem, który został zapewniony uczestnikom w sali „Sędzisz”. Każdy absolwent jubileuszowego spotkania otrzymał pamiątkowy pakiet, na który złożyły się: okolicznościowa monografia, film pokazujący historię szkoły na płycie CD i pamiątkowy zegar.


Dopełnieniem jubileuszowych uroczystości był Bal Absolwentów, który odbył się w zawsze gościnnej, a tego wieczoru szczególnie przygotowanej, sali bankietowej „Sędzisz”. Uroczystego otwarcia Jubileuszowej Zabawy dokonali Halina Szela i Leszek Posłuszny. Absolwenci szkoły, obecne grono profesorskie i pracownicy liceum, członkowie komitetu organizacyjnego w doskonałych humorach bawili się przy utworach w wykonaniu orkiestry „Tryton”. Rozmowom, wspomnieniom, wspólnym zabawom nie było końca. Roztańczone korowody i kółka, przez cały wieczór tworzyli wszyscy bez względu na wiek i umiejętności taneczne. Wszystkim dopisywały wspaniałe humory. Jedną z wielu atrakcji tego wieczoru był trzypiętrowy tort urodzinowy dla 60-cioletniej Jubilatki, który „wjechał” na salę balową w trakcie zabawy a został przygotowany przez właścicieli lokalu. O pokrojenie tego słodkiego giganta poproszeni zostali; Lucyna Doroba – dyrektor szkoły i Halina Szela – wicedyrektor oraz Zygmunt Wiciejowski – były dyrektor z lat 1990-2002.


Komitet Organizacyjny Obchodów 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. i Dyrekcja Szkoły raz jeszcze składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, firmom państwowym i prywatnym za wsparcie finansowe jakiego udzieliły w związku z wydaniem jubileuszowej publikacji. Są to:


Starostwo Powiatowe Ropczyce, Urząd Miejski Sędziszów, WF „PZL – Sędziszów”, Cukrownia „Ropczyce” S.A., Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S. A., PKS Connex Sędziszów Młp. Sp. z o. o., SNECMA POLSKA SP. Z. O. O., GUMAT SPÓŁKA JAWNA – Róg, Pawlikowski, „Paged” Rzeszowskie Fabryki Mebli S.A., PPUH WOPROL –Jerzy Worek, FHU „WĘGLOBUD” – Tadeusz Nieroda, PPUH MALAGA – Barbara Siorek, PUH – Stanisław Rymut, Apteka „Pod Orłem” – Irena Szymańska, Apteka Prywatna SP.Z.O. – Danuta Sochacka , STACJA PARTNERSKA bp „ARKA” – Zenon Malski, Gospodarstwo Rolne GÓRA ROPCZYCKA Spółka z o.o., ARTPRESS – Wojciech Kasprzycki, „CENTRUM FOTO” – Firma Fotograficzna, MOTO-HURT Sp. z o.o., Sala Bankietowa „SĘDZISZ”, Z.P.H.U. Vertipol – Andrzej Kopaczyński, „Stal - Bud” FHU – fundator tablicy pamiątkowej, Stanisław Żak – fundator tablicy pamiątkowej, Wiesław Rygiel, Andrzej Michalski, Zdzisław Siewierski, Marian Dwojak,
Bolesław Bujak, Stanisław Fąfara, Marek Medygrał, Paweł Płocica.
Patronatem honorowym uroczystość objęli:

    Poseł na Sejm RP – Bolesław Bujak
    Poseł na Sejm RP – Grzegorz Tuderek
    Wojewoda Podkarpacki – Jan Kurp
    Marszałek Województwa Podkarpackiego – Leszek Deptuła
    Podkarpacki Kurator Oświaty – Stanisław Rusznica
    Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Michalski
    Starosta Ropczycko-Sędziszowski – Wiesław Rygiel
    Burmistrz Sędziszowa Młp. – Kazimierz Kiełb

W skład Komitetu Honorowego uroczystości weszli, za ich zgodą, następujący Państwo:
Maria Ptasznik, Wiesława Bauman, Krystyna Węglowska- Kalinka, Jan Drozd, Stanisław Ptasznik, Piotr Prokop, Zdzisław Brzostowski, Zygmunt Wiciejowski, Zdzisław Pupa, Ks. Prałat Stanisław Ryba, Ojciec Gwardian Klasztoru oo. Kapucynów – Michał Draus, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego – Jerzy Potoczny, Burmistrz Ropczyc – Stanisław Fąfara, Wójt Gminy Iwierzyce – Jerzy Jakubiec, Wójt Gminy Ostrów – Marian Dwojak, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Czesław Leja.


Nad przygotowaniem uroczystości czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:
Leszek Posłuszny – przewodniczący, Lucyna Doroba – dyrektor LO, Halina Szela – wicedyrektor LO, Artur Andryszko, Grzegorz Darłak, Jan Drozd, Jan Flisak, Janusz Krasowski, Jacek Magdoń, Marek Medygrał, Ewa Połeć, Bogumiła Ramska, Andrzej Sochacki, Aleksander Waśko, Zygmunt Wiciejowski, Otylia Włodarska, Marek Ziemba, Stanisław Żak.

Halina Szela, Jan Flisak.