Dnia  19  kwietna 2011r. nasza  szkoła  otrzymała  Certyfikat  Rejonowy Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie  Rejonu  Dębica.


Uroczysta konferencja, którą poprowadziła pani  Anna  Szczepanik-koordynator Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie, odbyła się  w  Domu Kultury w Sędziszowie Młp. W spotkaniu  uczestniczył pan Wiesław Rygiel-poseł na Sejm RP, pan Stanisław  Ziemiński-starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego, pan Kazimierz Kiełb-burmistrz Sędziszowa Młp. ,dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, szkolni  koordynatorzy zespołów promujących zdrowie  oraz wielu innych zaproszonych gości. Po raz kolejny mogliśmy również podziwiać naszą młodzież z Licealnego Teatru Muzycznego w musicalu ,,Dzwonnik z Notre Dame”.

Jedną z niezmiernie ważnych ról nauczyciela w dzisiejszej szkole jest podejmowanie różnorodnych działań mających na celu promocję zdrowia jako najważniejszej wartości w życiu człowieka. Młodzież współczesnego świata ma dzisiaj nieograniczony dostęp nie tylko do wiedzy i postępu technicznego, ale również do wszelkiego rodzaju środków odurzających, alkoholu, nikotyny i in. Większość z nich zgubnie działa na organizm młodego człowieka, prowadzi do patologii w rodzinach i społeczeństwie, a nawet prowadzi do tragedii życiowych. Nauczyciel i wychowawca powinien wskazywać młodemu pokoleniu taki styl życia, który sprzyja promocji i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia przez wiele długich lat.

Szkoła promująca zdrowie to placówka, która wychodzi  na przeciw problemom i oczekiwaniom młodzieży, systematycznie angażując się w edukację zdrowotną oraz promocję zdrowego stylu życia na co dzień. Aby spełnić wymagane standardy  szkoły promującej zdrowie podjęliśmy różnorodne  działania min: zorganizowanie szkolnego Dnia Sportu, Wampiriady-akcji ,która promowała ideę honorowego krwiodawstwa, konkursu skierowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu dotyczącego promocji zdrowego styku życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Na bieżąco uczestniczyliśmy również w konferencjach organizowanych przez panią  Annę Szczepanik-koordynatora Podkarpackiej  Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie.

Bardzo cieszymy się, że nasze działania w tym zakresie zaowocowały uzyskanym certyfikatem i mamy nadzieję, że ,,zaszczepiliśmy”w  młodzieży potrzebę dbałości o swoje zdrowie.

Szkolny zespół promocji zdrowia