Kryteria

 

 

Kto nominuje?

 

Sposób wyboru

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

NAJLEPSZY

Z NAJLEPSZYCH

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        może poszczycić się najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły

·        otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania  

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        rozwija swoje zainteresowania i zdolności

·        jest pracowity i systematyczny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniowi spełniającemu kryteria.

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

OSIĄGNIĘCIA

W NAUCE

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        może poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen równa 5, 00 lub wyższa)

·        otrzyma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        rozwija swoje zainteresowania i zdolności

·        jest pracowity i systematyczny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniom spełniającym kryteria.

 

 

         „Piotr” w kategorii

 

SPORTOWIEC/

SPORTSMENKA

 

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        na przestrzeni trzech lat nauki w może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju

·        godnie reprezentuje szkołę

·        promuje zdrowy styl życia

 

 

Wychowawca

 

Nauczyciele

wychowania fizycznego

 

Głosowanie w dwóch kategoriach: męskiej i damskiej.

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

„Piotr” w kategorii

 

NAJWYŻSZA FREKWENCJA

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        na przestrzeni trzech lat może poszczycić się najwyższą frekwencją

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Brak nominacji

 

 

 

Statuetkę przyznaje grono pedagogiczne podczas posiedzenia klasyfikacyjnego uczniowi spełniającemu kryteria.

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

ARTYSTYCZNA DUSZA

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        godnie reprezentuje szkołę na różnorakich konkursach artystycznych

·        aktywnie działa na rzecz Licealnego Teatru Muzycznego

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

 

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

 

„Piotr” w kategorii

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, ZS „Strzelec”, Szkolnym Kole Caritas, Kole cheearlders, Kole dziennikarskim, wolontariat

·        jest rzetelny i odpowiedzialny

·        jest wrażliwy na potrzeby innych

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.

 

 

 

 

„Piotr” w kategorii

 

 

OSOBOWOŚĆ SZKOŁY

 

Statuetkę może otrzymać uczeń, który:

·        jest kreatywny

·        aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego

·        wykazuje niezwykłe zainteresowania

·        szanuje tradycje szkolne i narodowe

·        dba o honor swój i szkoły

·        jest rzetelny i odpowiedzialny

·        prezentuje wysoką kulturę osobistą

·        jest wrażliwy na potrzeby innych

·        jest koleżeński

·        jest uczciwy wobec siebie i innych

·        jest tolerancyjny

·        pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech

·        posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym

 

 

 

Wychowawca

 

Uczniowie

 

Nauczyciele

 

Głosowanie

 

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. Statuetkę otrzymuje uczeń, który otrzymał największą ilość głosów.