Zamówienia publiczne

sobota, 27 marzec 2021 15:30

Raport o stanie dostępności

wtorek, 18 sierpień 2020 14:16

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI  W RAMACH PROJEKTU „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP.”

wtorek, 18 sierpień 2020 14:06

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP.”

wtorek, 18 sierpień 2020 14:05

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - I

wtorek, 18 sierpień 2020 14:03

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - II

wtorek, 18 sierpień 2020 14:01

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - III

wtorek, 18 sierpień 2020 14:00

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - II

wtorek, 18 sierpień 2020 13:58

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - I

wtorek, 18 sierpień 2020 13:55

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU PN. „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP".

czwartek, 13 sierpień 2020 13:44

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA NR 9.2

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU PN. „SĘDZISZOWSKIE LICEUM SZKOŁĄ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SĘDZISZOWIE MŁP".