Czym jest cyberprzemoc?

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych, do których należą głównie Internrt oraz telefony komórkowe.

Podstawowe formy tego zjawiska to:

  • nękanie,
  • straszenie,
  • szantażowanie z użyciem sieci,
  • publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących kogoś informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci
  • podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

         

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, wiadomości SMS i MMS. W odróżnieniu od tradycyjnej przemocy zjawisko to to charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy.

 Więcej na ten temat znajdziesz na stonach internetowych

 Kurs e-learningowy „Zagrożenia dzieci w Internecie”

www.dzieckowsieci.pl

STOP Cyberprzemocy – film edukacyjny

undefined

Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska

www.youtube.com/watch?v=9XfKq0m5asE&feature=player_embedded

Cyberprzemoc - profilaktyka

www.youtube.com/watch?v=B9plEGEzPok&feature=player_embedded

 Scenariusz godziny wychowawczej „STOP cyberprzemocy

undefined

Akcja „Stop Cyberprzemocy” prowadzona jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundację Orange.

Akcja jest elementem programu Komisji Europejskiej „Safer Internet Plus”