Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp. jest  pierwszą szkołą średnią, która powstała w tym miasteczku. W ciągu swego 60-cio letniego istnienia przyjmowała różne nazwy:

 • od chwili założenia 1 września 1945r do 30kwietnia 1949r – Miejskie, Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 • od 1 maja 1949r do 31 sierpnia 1965r – Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Sędziszowie Młp.
 • od 1 września 1965r do 28 maja 1991r - Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.
 • od 29 maja 1991r – Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Różna też była lokalizacja szkoły.

Powstanie szkoły przypadło na wyjątkowo trudne czasy po zakończeniu działań wojennych w 1945r.


W tym okresie znaleźli się w Sędziszowie światli, kreatywni mieszkańcy, którzy za punkt honoru postawili sobie utworzenie szkoły średniej w mieście. Liceum miało kształcić młodzież nie tylko z Sędziszowa, ale także z okolicznych wiosek.


Szkoła powstała dzięki ogromnemu wysiłkowi, poświęceniu, pomysłowości a przede wszystkim chłopskiemu uporowi  głównego jej założyciela Jacentego Daniela.


Dzięki jego inicjatywie powstał Komitet Założycielski, w skład, którego weszli Jacenty Daniel – przewodniczący, Jan Doroba – prezes Wydziału Wykonawczego, Władysław Białek – sekretarz i skarbnik, Tadeusz Wiśniowski – księgowy oraz honorowo burmistrz, wójtowie i sołtysi poszczególnych gmin i gromad.


Funkcją dyrektorów szkoły pełnili odpowiednio:

 • od września 1945r do sierpnia 1947r – mgr Roman Szostak
 • od  września 1947r do sierpnia 1950r – Michał Radomski
 • od września 1950r do sierpnia 1954r – mgr Mieczysław Sidorowicz
 • od  września 1954r do sierpnia 1972r – Felicja Węglowska
 • od września 1972r do sierpnia 1990r – mgr Maria Ptasznik
 • od  września 1990r do sierpnia 2002r – mgr Zygmunt Wiciejowski
 • od września 2002r – mgr inż. Lucyna Doroba

Liceum od początku swego istnienia oprócz zadań dydaktyczno-edukacyjnych pełniło rolę placówki przygotowującej lub wspomagającej organizację różnego rodzaju uroczystości lokalnych i państwowych.
 
Kalendarium najważniejszych wydarzeń Związanych z działalnością szkoły na przełomie 60-ciu lat jej istnienia:
 
11 marca 1945r – wniosek Rady Miejskiej do Kuratorium Okręgu szkolnego w Krakowie o wyrażenie zgody na utworzenie szkoły średniej w Sędziszowie Młp.


3 września 1945r – inauguracja pierwszego roku szkolnego w Miejskim, Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Nauka rozpoczęła się w budynku przy ul. ks. Pawła Sapieckiego (obecnie ul. ks. Stanisława Maciąga) gdzie znajdowało się pięć sal lekcyjnych, kancelaria dyrektora, sekretariat pełniący zarazem rolę pokoju nauczycielskiego oraz w Domu Parafialnym, gdzie wygospodarowano na potrzeby szkoły cztery sale lekcyjne.


1 maja 1949r – upaństwowienie szkoły, oddanie przez władze miejskie w jej użytkowanie budynku przy ul. Rynek 11.

Rok 1954 – podjęcie starań budowy nowego obiektu szkoły, z inicjatywy  ówczesnego dyrektora mgr Mieczysława Sidorowicza i Franciszka Brandysa  - przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. Dzieło budowy nowej szkoły kontynuowała Felicja Węglowska – kolejny dyrektor liceum.

1 września 1957r – oddanie do użytku nowego budynku szkoły, który jest jej siedzibą do obecnej chwili.

10 lutego 1960r – zmarł Dyrektor liceum Michał Radomski

Rok 1967 – oddanie do użytku pawilonu do zajęć technicznych, który został dobudowany do szkoły w czynie społecznym i obejmował salę obróbki skrawaniem, salę obróbki ręcznej i radiotechniczną oraz magazyn.

1 września 1967r – rozpoczęcie nauki w pracowniach przedmiotowych dzięki wyposażeniu istniejących sal lekcyjnych w stosowne pomoce naukowe (utworzono dwie pracownie fizyczne  wykładową  i do ćwiczeń z gabinetem oraz biologiczną z gabinetem, geograficzną z gabinetem, chemiczną z gabinetem a także polonistyczną, historyczną, matematyczną, do nauki języka rosyjskiego, języka niemieckiego, wychowania plastycznego i muzycznego, salę audiowizualną i gimnastyczną).


29 września 1969r – powitanie przez młodzież szkolną uczestników Międzynarodowego Wyścigu Przyjaźni na etapie Rzeszów-Stalowa Wola.


23 marca 1970r – uroczyste przyrzeczenie harcerskie, które odebrał Komendant Hufca w Ropczycach, a młodzież minutą ciszy uczciła pamięć zamordowanego w Oświęcimiu harcmistrza Władysława Węglowskiego.


17 września 1970r – szkoła gościła przedstawicieli szkolnictwa NRD, którzy w ramach wymiany doświadczeń pedagogicznych hospitowali zajęcia fakultatywne z matematyki i zajęcia kółka fizycznego.


1 września 1971r – utworzenie przy Liceum Ogólnokształcącym Zasadniczej Szkoły Przyzakładowej dla Pracujących w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego w Sędziszowie Młp.


29 sierpnia 1972 – pożegnanie odchodzącej na emeryturę długoletniej p. dyrektor Felicji Węglowskiej.


1 września 1972r – przejęcie obowiązków dyrektora szkoły przez p. mgr Marii Ptasznik.


10 października 1972 – sesja popularno-naukowa poświecona 200-leciu Komisji Edukacji Narodowej.


14 października 1972 – po raz pierwszy święto nauczycieli obchodzone w tym dniu, w myśl Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela uchwalonej przez Sejm w dniu 27 kwietnia 1972r.


1 września 1973r – powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej nr 1 w Sędziszowie Młp. przy Rzeszowskich Fabrykach Mebli z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym.


20 czerwca 1973r – uczczenie Roku Nauki Polskiej, założeniem uchwałą Rady Pedagogicznej „Złotej Księgi”, do której będą wpisywane nazwiska najlepszych uczniów.


16 września i 30 września 1979r – udział młodzieży w manifestacjach pokojowych z okazji 40-lecia napaści hitlerowskiej na Polskę, związanych z nadaniem Krzyża Partyzanckiego wioskom Zwięczycy k/Rzeszowa i Brzezówce k/Ropczyc


Rok 1980 – uczeń klasy trzeciej zostaje członkiem Olimpijskiej Kadry Polski w sportach obronnych na Olimpiadę w Moskwie


Rok 1981 – to „walka” o utrzymanie Liceum w dotychczasowym budynku, bowiem powstał  pomysł, aby  liceum przenieść do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 a na jego miejsce utworzyć szkołę podstawową. Dzięki determinacji i wyraźnemu sprzeciwowi ze strony ówczesnej p. dyrektor Marii Ptasznik, rodziców i nauczycieli planowane zmiany nie został wprowadzone.


13 grudnia 1981 – wprowadzenie na terenie całego kraju stanu wojennego wiązało się z przerwą w nauce do 4 stycznia 1982r.


25 lutego 1983r – sesja popularno-naukowa z okazji 500-lecia Sędziszowa.


23 czerwca 1984r – zmarła długoletnia dyrektor Liceum Ogólnokształcącego – p. Felicja Węglowska


8 listopada 1984r – wręczenie szkole Medalu LOK przyznanego przez Zarząd Główny Ligii Obrony Kraju

27 stycznia 1986r – zmarła nagle długoletnia nauczycielka języków obcych mgr Stefania Demczak

1 września 1986r – Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1986/87 – liceum zostało wyróżnione, jako najlepiej przygotowane do wdrażania reformy programowej.

30 września i 1 października 1988r – dwudniowe Seminarium Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących i Studiów Nauczycielskich

11 listopada 1989r – przyznanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sędziszowskiej  z okazji 10-lecia jego istnienia i działalności, Medalu Pamiątkowego dla Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. w uznaniu zasług dla powstania i rozwoju towarzystwa

12 lutego 1989r – zmarł Długoletni nauczyciel liceum mgr Ryszard Grabiec

20 sierpnia 1990r – wybór przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. mgr Zygmunta Wiciejowskiego na dyrektora

1 września 1990r – przejęcie obowiązków dyrektora szkoły przez p. mgr. Zygmunta Wiciejowskiego

4 czerwca 1991r – po 40-letniej przerwie, przywrócenie szkole imienia ks. Piotra Skargi i odsłonięcie tablicy pamiątkowej

13 października 1991r – uroczyste poświecenie i nadanie szkole nowego sztandaru

Luty 1993 – początek wydawania pierwszej w historii liceum gazetki szkolnej „Emaus” pod redakcją księdza katechety Romana Jurczaka

10 listopada 1993r – udział reprezentacji szkoły  w uroczystościach związanych z odsłonięciem i poświęceniem na sędziszowskim cmentarzu rzymsko-katolickim pomnika ku czci Rodaków poległych za Ojczyznę w latach 1939 – 1956. Program artystyczny na te okazję przygotowała młodzież naszej szkoły.

11 listopada 1993r – udział dyrektora szkoły i przedstawicieli młodzieży w uroczystościach związanych z 75-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę organizowanych w Klasztorze OO. Kapucynów w Sędziszowie Młp.

14 października 1995r – uroczystości Jubileuszu 50-lecia Liceum połączone ze zjazdem absolwentów wszystkich roczników.

20 sierpnia 1996r – zmarła nauczycielka chemii mgr Józefa Buraś

20 czerwca 1997r – uroczyste zakończenie roku szkolnego 1996/97 z udziałem szacownych gości: Wicewojewody Rzeszowskiego- p. Zdzisława Siewierskiego (absolwenta LO w Sędziszowie Młp.), Kuratora Oświaty w Rzeszowie - p. Jana Kurpa, Burmistrza Miasta i Gminy w Sędziszowie Młp.
-P. Wiesława Olesia (absolwenta LO w Sędziszowie Młp.)

21 października 1997r – udział młodzieży w monodramie teatralnym prezentowanym w Kościele Parafialnym w Sędziszowie Młp. w/g „Kazań Sejmowych” ks. Piotra Skargi oraz „Pisma świętego” w wykonaniu p. Henryka Giżyckiego - aktora z Krakowa.

24 grudnia 1997r – zmarł długoletni nauczyciel języka polskiego, wychowawca wielu pokoleń licealistów, jeden z założycieli liceum mgr Władysław Białek

26 października 1998r – wizyta w szkole włoskiego zespołu folklorystycznego

18 listopada 1998r – z okazji 200-lecia urodzin wieszcza, uczniowie wystawili w WDK w Rzeszowie V ksi?g? „Pana Tadeusza”

22 kwietnia 2000r – zmarła długoletnia nauczycielka historii, wychowawczyni wielu pokoleń licealistów mgr Maria Grabiec

9 stycznia 2001r – napłynęły z Watykanu podziękowania od Papieża Jana Pawła II z błogosławieństwem dla Uczniów, Dyrekcji, Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców, jako odpowiedź na życzenia, jakie w Jubileuszowym Roku 2000 wysłali do Rzymu uczniowie klasy IIa z wychowawcą p. Alfredą Surą.

12 lutego 2001r – ukazanie się  pierwszego numeru gazetki Samorządu Szkolnego LOkomitywa.

25 października 2001r – przesłanie gratulacji i życzeń p. Zdzisławowi Siewierskiemu (absolwentowi Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.) z okazji desygnowania go na stanowisko Wojewody Podkarpackiego

20 maja 2002r – wizyta w naszym liceum Ministra Zdrowia dr hab. med. Mariusza Łapińskiego, który wchodził w skład delegacji rządowej goszczącej w tym dniu na Podkarpaciu

16 czerwca 2002r – zmarł nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, długoletni wychowawca mgr Józef Dziedzic

1 września 2002r – przejęcie obowiązków dyrektora szkoły przez p. mgr inż.. Lucynę Doroba

5 września 2002r – uroczystość otwarcia hali widowiskowo-sportowej przy liceum

17 listopada 2002r – zmarła długoletnia nauczycielka języka rosyjskiego i wychowawczyni wielu pokoleń? licealistów mgr Wiera Dziedzic

10 października 2003r – występ w szkolnej hali widowiskowo-sportowej kabaretu Marcina Dańca

25 października 2003r – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów  (zawody zaszczycili obecnością medaliści olimpijscy – Zygmunt Smalcerz i Marek Gołąb)

26 stycznia 2004r – oddanie do użytku nowych pomieszczeń biblioteki i czytelni szkolnej

31 stycznia 2004r – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. dotyczącego połączenia egzaminu dojrzałości z egzaminem wstępnym na tą uczelnię.
 
Spotkania młodzieży liceum z „ciekawymi ludźmi”:
 
13 listopada 1968r – spotkanie młodzieży szkolnej z uczestnikiem bitwy pod Lenino.

30 września 1969r – spotkanie uczniów z uczestnikiem walk na Westerplatte 1939r – majorem J. Gryczmanem.

25 listopada 1972r – spotkanie młodzieży i grona profesorskiego z posłem na Sejm – p. dr Eugenią Łoch pracownikiem naukowym WSP w Rzeszowie.
15 maja 1975r – spotkanie młodzieży z przedstawicielem Ludowego Wojska Polskiego i uczestnikiem II wojny Światowej.

22 maja 1975r – w ramach spotkania „Dwu Pokoleń” młodzieży szkolnej z kombatantami w szkole gościli:

 • Marian Cichy – uczestnik walk z bandami i reakcyjnym podziemiem
 • Filip Chmielarski – żołnierz kampanii wrześniowej 1939r, uczestnik walk pod Monte Cassino
 • Jan Delikat – uczestnik ruchu oporu w oddziałach Batalionów Chłopskich
 • Franciszek Cyzio – uczestnik ruchu oporu w oddziałach Batalionów Chłopskich
 • Józef Feret – Żołnierz kampanii wrześniowej
 • Andrzej Kapusta – żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik ruchu oporu w oddziałach Armii Krajowej
 • Józef świder – uczestnik ruchu oporu w oddziałach Batalionów Chłopskich
 • Walenty Szpara – Żołnierz kampanii wrześniowej 1939r, uczestnik walk pod Monte Cassino

30 kwietnia 1977r – spotkanie młodzieży z pracownikiem WSP w Rzeszowie Wierą Dymowicz.

13 października 1977r – spotkanie z uczestnikiem bitwy pod Lenino Heleną Wilanowską

2 maja 1980r – spotkanie młodzieży z poetami ziemi rzeszowskiej Tadeuszem Kubasem i Andrzejem Żmudą

6 stycznia 1984r – spotkanie z aktorem  znanym z filmów i teatru telewizji – byłym więźniem obozu oświęcimskiego p. Augustem Kowalczykiem

9 kwietnia 1984r – spotkanie, w ramach obchodów miesiąca pamięci narodowej, z byłym więźniem obozu oświęcimskiego p. Zbigniewem Bętkowskim

7 stycznia 1986r – spotkanie z posłem na Sejm mgr Ann? Staruch

1 października 1993r – spotkanie młodzieży i nauczycieli z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej Kazimierzem Górnym  z racji Wizytacji Kanonicznej w Parafii Sędziszów Młp.

29 maja 1994 – z okazji przywrócenia szkole patron prelekcję na temat ks. Piotra Skargi wygłosił dr Roman Pelczar – pracownik naukowy WSP w Rzeszowie.

6 kwietnia 1998r – spotkanie młodzieży klas maturalnych z Posłem Na Sejm RP – p. Zdzisławem Pupą (absolwentem LO w Sędziszowie Młp.)

18 maja 1998r – spotkanie młodzieży i nauczycieli z Księdzem Biskupem  Diecezji Rzeszowskiej Edwardem Białogłowskim.

17 czerwca 1998r – spotkanie z kpt. Tadeuszem Wilkiem ps. ”Orwid” dowódcą Oddziału Dywersyjnego w Placówce „Stawa” w Sędziszowie Młp.

16 marca 1999r – spotkanie grona profesorskiego ze Starostą Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego p. Markiem Bujakiem.

18 grudnia 2000r – spotkanie rodziców, wychowawców i uczniów z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Komendy Policji w Sędziszowie Młp. p. Bogdanem Świdrem na tematy „Odpowiadamy za swoje czyny” i „Przestępczość wśród nieletnich”.

15 marca 2001r – spotkanie nauczycieli, przedstawicieli rodziców i uczniów z p. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach Martą Gostkowską na temat „Ankietowanie uczniów w świetle ustawy o ochronie danych osobowych”

15 października 2001r – spotkanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedstawicieli rodziców i uczniów z komisarzem Zbigniewem Kocój z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na temat „Narkotyki ich wpływ na nasze zdrowie i życie”

9 stycznia 2003r – spotkanie uczniów klas trzecich z poetka ludową p. Sławomirą Marciniec, która prezentowała swój tomik poezji „Słowem malowane”

22 września 2003r – spotkanie grona profesorskiego ze Starostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego p. Wiesławem Ryglem.
 
Zjazdy absolwentów:
13 maja 1978r – I zjazd absolwentów z rocznika 1968 w dziesięć lat po maturze
26 maja 1979r – zjazd absolwentów z rocznika 1959 w dwadzieścia lat po maturze
14 czerwca 1980r – zjazd  absolwentów z rocznika 1950 w trzydzieści lat po maturze
10 czerwca 1986r – I zjazd absolwentów z rocznika 1976 w dziesięć lat po maturze
14 maja 1988r – II zjazd absolwentów z rocznika 1968 w dwadzieścia lat po maturze
11 czerwca 1988r – I zjazd absolwentów z rocznika 1978 w dziesięć lat po maturze
25 maja 1991r – I zjazd absolwentów z rocznika 1981 w dziesięć lat po maturze
21 września 1991r – II zjazd absolwentów z rocznika 1976 w piętnaście lat po maturze
30 maja 1992r – I zjazd  absolwentów z rocznika 1962 w trzydzieści lat po maturze
1 maja 1993r – III zjazd absolwentów z rocznika 1968 w dwadzieścia pi?? lat po maturze
14 października 1995r - zjazd absolwentów wszystkich roczników z okazji 50-lecia szkoły
1 czerwca 1996r – I zjazd absolwentów z rocznika 1986 w dziesięć lat po maturze
8 czerwca 1996r – I zjazd absolwentów z rocznika 1951 w czterdzieści pięć lat po maturze
30 maja 1998r – II zjazd absolwentów z rocznika 1978 w dwadzieścia lat po maturze
10 czerwca 2000r – I  zjazd absolwentów z rocznika 1980 w dwadzieścia lat po maturze
9 czerwca 2001r – II  zjazd absolwentów z rocznika 1951 w pięćdziesiąt lat po maturze
15 wrze?nia 2001r – II zjazd absolwentów z rocznika 1981 w dwadzieścia lat po maturze
8 czerwca 2002r – I zjazd absolwentów z rocznika 1977 w dwadzieścia pięć lat po maturze
6 lipca 2002r – I zjazd absolwentów z rocznika 1971 w trzydzieści jeden lat po maturze
11 lipca 2002r – I zjazd absolwentów z rocznika 1952 w pięćdziesiąt lat po maturze
28 czerwca 2003r – I zjazd absolwentów z rocznika 1993 w dziesięć lat po maturze
22 listopada 2003r – zjazd absolwentów z rocznika 1952 w pięćdziesiąt jeden lat po maturze
29 maja 2004r – I zjazd absolwentów z rocznika 1954 w pięćdziesiąt lat po maturze
12 czerwca 2004r – I zjazd absolwentów z rocznika 1979 w dwadzieścia pięć lat po maturze
10 września 2005r – Jubileuszowy Zjazd Absolwentów wszystkich roczników z okazji 60-lecia szkoły.

 

Halina Szela