Aktualności

W dniach 12-18.01.2014 w ramach projektu „Gastronomic Wonders through Europe” młodzież sędziszowskiego LO wzięła udział w drugim międzynarodowym spotkaniu z uczniami z Litwy, Belgii, Turcji i Portugalii.  Tym razem spotkanie…
W dniach 17-22.03.2014 w ramach projektu „Gastronomic Wonders through Europe” odbyło się w Polsce trzecie spotkanie międzynarodowe z uczniami Litwy, Belgii, Turcji i Portugalii. Goście przybyli na lotnisko Jana Pawła…
Niemiecka uczennica Karla Fischbacher z Garmisch-Partenkirchen, która w roku szkolnym 2013/14 w ramach projektu wymiany kulturalnej AFS mieszka w Sędziszowie Młp. i uczęszcza do klasy I BF naszego liceum, została…
    Dnia 13 czerwca 2014 roku obyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ciekawa lekcja z języka niemieckiego przygotowana przez panią Lucynę Kopciuszyńską i…
Spotkanie polsko-niemieckie w Sędziszowie Młp. Wdniach15-22.09.2013odbyłosięspotkanieuczniówzMeldorferGelehrtenschuleiLOwSędziszowieMłp.ProjektzostałdofinansowanyprzezmiędzynarodowąorganizacjęPolsko-NiemieckaWspółpracaMłodzieży/Deutsch-Polnisches Niemieccyuczniowietrafili  podopiekęrodzingoszczącychnaszegopowiatu,wramachktórejzapewnionoimnocleg,posiłki,transportdoszkołyipełnąintegracjęwrodzinie.  Codziennieranozeswoimipolskimikolegamiprzyjeżdżalinagodzinę8.00doliceum. Wczasiepobytuuczniowiepoznawalitradycję,kulturęorazkrajobraznaszegoregionu,zwiedzilimiastoSędziszówiokolice,jużporazdrugiodwiedziliklasztorOjcówKapucynów.WRopczycachspotkalisięzwicestarostąpowiatu,PaniąDorotąStrzyż,gdzierozmawialiosystemieedukacjiwPolsceiwNiemczech.SpędziliteżmiłepopołudniewSiedliskuJanczarwPstrągowejsmakującpolskąkuchnięipodziwiająclasyipagórkipodczasprzejażdżkibryczkami.MłodzieżzwiedziłarównieżMuzeumKulturyLudowejwKolbuszowej,gdzieodbyłysięwarsztatyceramiczne.Tampowstałynakolegarncarskimglinianepamiątki,któregościezabralizesobądoNiemiec.UczniowiespędziliteżjedendzieńwRzeszowie,atambardzospodobałoimsięcentrummiasta,nowaokrągłakładkaorazfontannamultimedialna;wieczóruczniowiezopiekunamispędziliwrzeszowskiejkręgielniKula.TrzyostatniednipobytumłodzieżspędziłanawspólnejwycieczcewBieszczady;naszczęściepogodadopisałaiudałasięmiędzyinnymiwyprawanaTarnicę,codlagościzMeldorfbyłonajwiększymprzeżyciem,gdyżpochodzązrówninnegoterenunadmorskiegoinieuprawiająwędrówekgórskich.GościezachwycilisiękrajobrazempołoniniatmosferąBieszczad,zwiedziliteżzaporęwSolinieorazGalerięZdzisławaBeksińskiegowSanoku. Opróczatrakcjiturystycznychzaplanowanodlauczniówniemieckichudziałwlekcjachwsędziszowskiejszkole.Wgrupachpo3-4osobydołączylidoklasiwspólnieuczestniczyliwlekcjachmatematyki,wychowaniafizycznego,językówobcych.Równieżnauczyciele,którzyprzyjechalizmłodzieżązciekawościąobserwowalilekcjepolskichkolegów. Wciągutychośmiuwspólnychdniudałosięzaprezentowaćnasząszkołęiregionodnajlepszejstrony,młodzieżnawiązałaprzyjaźnieipozbyłasięuprzedzeń.Współpracamiędzyszkołamitrwaodrokuszkolnego2011/12,ajużterazuczniowieplanująwspólnieprogramrewizytywMeldorfnaprzyszłyrok.
We czwartek 3 października odbędą się w naszym liceum demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do udziału w wyborach są uprawnieni wszyscy uczniowie szkoły, którzy będą mogli oddać swój głos na…
Dzień 11 października 2013 r., upłynął w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi  w Sędziszowie Młp. na świętowaniu  Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Święta…
Ogłoszenie terminu uroczystego odsłonięcia pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego i sześciu popiersi jego współpracowników z IV Zarządu Głównego WiN, stało się impulsem dla nauczycieli z Liceum w Sędziszowie Młp. do zorganizowania…
W mroźny wtorkowy ranek 3 grudnia 2013 r., my - uczniowie sędziszowskiego liceum, klasy 1 de –„bezpieczeństwo wewnętrzne”, której patronuje Politechnika Rzeszowska wraz z opiekunami wyjechaliśmy z Sędziszowa, aby zobaczyć…
antydepresyjna szkoła od hasłem RADOŚĆ BYCIA RAZEM, to projekt skierowany do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. W dniach od 2  do  6  grudnia 2013 roku uczniowie przychodzili do…