Wizyta w domu dziecka w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Klasa 1D w roku szkolnym 2022/2023 brała czynny udział w Olimpiadzie Zwolnieni zTeorii, która polegała na realizacji projektów społecznych ważnych dla młodzieży. Jedna z grup przeprowadziła zbiórkę dla Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy.

Kolejnym etapem nawiązanej współpracy pomiędzy oboma instytucjami było zapoznanie się uczniów naszej szkoły z działalnością domu dziecka.

Wyjazd młodzieży rozpoczął się od wizyty na placu Solidarności, gdzie opiekunowie w osobach Przemysława Basaka oraz Damiana Liwo przekazali informacje dotyczące postaci świętego Jana Pawła II oraz działań Solidarności w okresie komunizmu. Pogadanka ta miała uzmysłowić uczniom jak wielcy Polacy nieśli bezinteresowną pomoc innym.

Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wizyta młodzieży w domu dziecka. Pierwszym etapem była rozmowa z Panią dyrektor Małgorzatą Grabowską nt. funkcjonowania placówki. Uczniowie z przejęciem słuchali informacji dotyczących podopiecznych placówki.

Następnie młodzież w formie wolontariatu wykonała prace porządkowe wokół placówki. Po ich zakończeniu odbył się integracyjny grill oraz zabawy sportowe.

Na zakończenie Pani dyrektor przekazała wykonane samodzielnie przez podopiecznych domu dziecka anioły dla pana dyrektora Jana Flisaka oraz pani wicedyrektor Agnieszki Kędziory – Śmiałek, którzy wspierali ten projekt.

W przyszłym roku współpraca pomiędzy oboma placówkami na pewno będzie kontynuowana.      

Czytany 319 razy