Bal studniówkowy Anno Domini 2011

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dzień 15 stycznia 2011r. dla tegorocznych maturzyst?w z Liceum Og?lnokszta?c?cego im. ks. Piotra Skargi w S?dziszowie M?p. na zawsze pozostanie w pami?ci. W tym dniu odby? si? ich Bal Studni?wkowy, zorganizowany w sali balowej Hotelu Senator Gran Via w Olchowej.


Wspania?? zabaw? otworzy?a uczennica klasy 3d Agnieszka Ziemi?ska wyra?aj?c jednocze?nie wdzi?czno?? nauczycielom, a w szczeg?lno?ci wychowawcom, za  trud wychowania i opiek?. Z ?yczeniami udanej zabawy wyst?pi?a tak?e Przewodnicz?ca Rady Rodzic?w p. Katarzyna  Ole?-Bizo?.

Nie mniej ciep?e s?owa powitania, z ?yczeniami szampa?skiej zabawy, do wszystkich zebranych skierowa?a Dyrektor Szko?y Lucyna Doroba. Tradycyjnym „Poloneza czas zacz??” zaprosi?a wszystkich do ta?ca. Pani dyrektor Lucyna Doroba, wicedyrektor Halina Szela, wychowawcy: p.Marta Lalicka-Saj, p.Jacek Magdo?, p.Grzegorz Pach, p.?ukasz Kumor, p.Roman Dziedzic i p.W?odzimierz Lach w towarzystwie przedstawicieli poszczeg?lnych klas maturalnych poprowadzili korow?d taneczny.

Eleganckie wn?trza sali balowej urz?dzonej w stylu Ludwika XVI, wspania?e kreacje i szampa?skie humory uczestnik?w zabawy, fantastyczny nastr?j, dobra muzyka, suto zastawione sto?y, z?o?y?y si? na udan? imprez?, kt?r? wszyscy  jeszcze d?ugo b?d? wspomina?.

”Komu dowcipu r?wno z wymow? dostaje, niech szczepi mi?dzy lud?mi dobre obyczaje” – w my?l takiego has?a dla 240 uczestnik?w zabawy, wspania?y wiecz?r by? okazj? do sympatycznych spotka?, interesuj?cych rozm?w, mi?ych niespodzianek, a nade wszystko rytmicznych popis?w tanecznych.

Udana zabawa trwa?a do bia?ego rana. Zapewne jeszcze wiele razy pami?tkowe  fotografie i nagrane filmy, pozwol? uczestnikom balu przenie?? si? pami?ci? w nastr?j minionego wieczoru.

Halina Szela

Czytany 930 razy